Categorie | Politica

Avem nevoie de o reformă reală a administraţiei publice!-DECLARATIE POLITICA

Avem nevoie de o reformă reală a administraţiei publice!-DECLARATIE POLITICA

Preocuparea pentru realizarea reformei reale a administraţiei publice din România este impusă de nevoia de dezvoltare şi consolidare a capacităţii autorităţilor din administraţia publică centrală şi locală, astfel încât acestea să poată funcţiona la standarde europene. Scopul final al acestui demers trebuie să fie, incontestabil, creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, ei fiind principalii beneficiari ai tuturor acţiunilor reformiste promovate de Guvern.
La preluarea mandatului actualului Executiv, primul-ministru afirma că principalul său obiectiv este reforma administraţiei publice. Însărcinat cu această responsabilitate, de a reconsidera principiile reformei administrative, a fost vicepremierul Vasile Dîncu. Miza fundamentală a actualului Guvern a fost enunţată ca fiind iniţierea unui amplu proces de deratizare a administraţiei publice centrale şi locale de oamenii care nu îşi au locul în sistem, precum şi de regândire a modalităţilor de acces al persoanelor care doresc să lucreze în administraţie. Acest deziderat nu înseamnă automat că reforma administraţiei publice din România se poate rezuma doar la simpla delegare a unor competenţe specifice administraţiei publice centrale la nivel local. Din păcate, nici măcar o parte din proiectele Guvernului tehnocrat pe tema descentralizării nu s-au realizat….
Consider că administraţia din România are nevoie de o reformă complexă, pe mai multe paliere, ce presupune nu numai realizarea unor analize şi studii de impact concrete şi profesioniste, ci şi existenţa unui consens politic al tuturor partidelor politice, administraţiile locale şi reprezentanţii societăţii civile. Toate aceste entităţi sunt chemate să facă front comun pentru reuşita acestei acţiuni de reformare a administraţiei, deoarece, în caz contrar, o acţiune de asemenea amploare va fi enorm de greu de pus în aplicare.
În opinia mea, procesul de reformă trebuie să capete valenţe noi, care să permită accelerarea schimbării de viziune şi acţiune în cadrul administraţiei publice, astfel încât activităţile din acest domeniu vital pentru buna funcţionare a statului şi pentru asigurarea necesităţilor populaţiei să răspundă atât cerinţelor unei societăţi democratice, cât şi criteriilor de eficienţă economică.
O reformă competitivă a administraţiei publice ar putea asigura servicii publice de calitate oferite cetăţenilor, funcţionarea instituţiilor pe principiul utilităţii sociale, şi, nu în ultimul rând, susţinerea şi accelerarea reformei în toate domeniile vieţii economice şi sociale.
Consider că unul dintre obiectivele reformei ar trebui să fie modernizarea şi adaptarea administraţiei publice la realităţile economiei şi societăţii româneşti, dar şi la anumite particularităţi tradiţionale, fără a ignora, în acelaşi timp, modul în care funcţionează capacităţile administraţiei în ţările Uniunii Europene şi în alte state democratice moderne. Administraţia publică din România este obligată să adopte şi să implementeze valorile administrative care definesc spaţiul european: transparenţa, responsabilitatea şi eficienţa.
Un alt subiect extrem de important al reformei administraţiei publice îl reprezintă descentralizarea. Aceasta ar trebui să aibă drept scop conştientizarea şi creşterea gradului de implicare a colectivităţilor locale în gestionarea problematicii regionale şi locale, în vederea îmbunătăţirii legăturii dintre politica naţională şi responsabilităţile locale; îmbunătăţirea eficienţei ofertei de servicii publice; creşterea performanţelor financiare; asigurarea unui cadru propice pentru a răspunde nevoilor locale. Descentralizarea mai trebuie să asigure autonomia locală administrativă, ca parte din procesul de reformă al administraţiei publice, prin care o serie de competenţe administrative să fie transferate, împreună cu toate resursele umane, logistice şi financiare, de la nivelul administraţiei centrale către nivelurile corespunzătoare din administraţia locală, unde responsabilităţile respective să poată fi coordonate într-un mod mult mai eficient decât în prezent.
România are într-adevăr nevoie de un proiect de reformă majoră în ceea ce priveşte statul, în condiţiile în care modul de organizare şi funcţionare de la nivelul său cel mai înalt şi până la ultima verigă a administraţiei publice locale nu mai răspunde sau răspunde parţial necesităţilor actuale ale societăţii româneşti.
În concluzie, susţin că reforma administraţiei publice trebuie să înceapă cu dezvoltarea infrastructurii, cu administrarea corectă a resurselor, şi cu creşterea capacităţii autorităţilor publice de a oferi respect, confort şi servicii de calitate cetăţenilor, dar şi de a reduce la maximum birocraţia şi de elimina actele de corupţie.

Deputat de Tulcea,
Dr. Neviser ZAHARCU
1 noiembrie 2016

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.