Categorie | Informatii Utile

Condiții privind practicarea activităţii de pescuit pentru consum familial în RBDD, în anul 2019

Condiții privind practicarea activităţii de pescuit pentru consum familial în RBDD, în anul 2019

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, ca emiterea și vizarea permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activităţii de pescuit pentru consum familial să se facă în următoarele condiții cumulative:

  • În baza permisului de pescuit pentru consum familial vizat pe anul în curs și a unui număr de două mărci eliberate contra-cost (3,1 lei/buc.) de ARBDD. Aceste mărci se vor monta pe uneltele de pescuit, iar pentru identificarea lor seriile se vor înscrie în permisul de pescuit familial;
  • În baza declarației pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile legii penale, respectiv prevederile art. 292 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații, că nici un alt membru al familiei care gospodărește împreună cu solicitantul, nu deține permis de pescuit familial sau comercial;

Pentru emiterea și vizarea permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activităţii de pescuit pentru consum familial, nu se primesc documentații incomplete.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

  • Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG 763/2015 privind aprobarea planului de management al RBDD și Regulamentului RBDD
  • Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării
  • Ordinul 975/2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în RBDD;
  • Ordin nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu completările și modificările ulterioare.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.