Deputatul Neviser Zaharcu solicită armonizarea strategiei naţionale de sănătate cu realitatea din spitalele româneşti

Deputatul Neviser Zaharcu solicită armonizarea strategiei naţionale de sănătate cu realitatea din spitalele româneşti

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Nicolae Bănicioiu, Ministerul Sănătăţii.

De către: Deputat PSD de Tulcea, Neviser Zaharcu.

Obiectul întrebării: Obiectivele principale ale Strategiei Naţionale pentru Sănătate „Sănătate pentru prosperitate”.

Stimate domnule ministru,

România are elaborată Strategia Naţională pentru Sănătate „Sănătate pentru prosperitate”, aprobată relativ recent în Guvernul României, şi considerată a fi cea mai complexă măsură de reformă în vederea atragerii de fonduri structurale în perioada 2014-2020, în cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de către Comisia Europeană şi având la bază obiectivele Strategiei „Europa 2020”.
Strategia „Sănătate pentru prosperitate” are ca obiectiv primordial consolidarea sistemul de sănătate naţional, pentru a răspunde echitabil, transparent şi concret nevoilor privind asigurarea stării optime de sănătate a populaţiei. Documentul îşi propune optimizarea condiţiilor de eficacitate şi eficienţă, atât ale unităţilor medicale, cât şi a capacităţii manageriale de a atrage fonduri structurale pentru modernizarea sănătăţii româneşti.
Vă întreb respectuos domnule ministru:
1. Care sunt punctele definitorii ale Strategiei Naţionale pentru Sănătate „Sănătate pentru prosperitate”?
2. Cum aveţi în vedere implementarea acestei strategii în aşa fel încât să răspundă la modul pragmatic nevoilor principalelor probleme de sănătate publică?
3. Ce presupune Strategia Naţională privitor la serviciile de sănătate şi la modalitatea în care se asigura accesul la ele?
4. Cum vedeţi redimensionarea sistemul sanitar autohton, pentru a fi aşezat pe nivele de acordare a serviciilor de sănătate?
5. Care este percepţia colaborărilor intersectoriale ale Ministerului Sănătăţii cu impact asupra sistemului sanitar, respectiv resursele, investiţiile şi infrastructura?

Deputat PSD Tulcea,
Neviser ZAHARCU

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.