DEPUTATUL PSD NEVISER ZAHARCU SOLICITĂ ELIMINAREA DIN ATRIBUŢIILE CASELOR TERITORIALE DE PENSII A PLĂŢII INDEMNIZAŢIILOR SOCIALE ŞI A CELOR ACORDATE ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE

DEPUTATUL PSD NEVISER ZAHARCU SOLICITĂ ELIMINAREA DIN ATRIBUŢIILE CASELOR TERITORIALE DE PENSII A PLĂŢII INDEMNIZAŢIILOR SOCIALE ŞI A CELOR ACORDATE ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE

ÎNTREBARE Adresată: Doamnei Ministru Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 De către: Deputat PSD de Tulcea, Neviser Zaharcu.

Obiectul întrebării: Degrevarea caselor teritoriale de pensii de plata indemnizaţiilor sociale şi a celor acordate în baza unor legi speciale.

Stimată doamnă ministru,

Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.6/2009, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. nr.118/2010, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, respectiv pensia minimă socială , cum era denumită anterior intrării în vigoare a Legii nr.118/2010, este de 350 lei. Beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari (determinată ca diferenţă între 350 lei şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată şi suportată din bugetul de stat), pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (art.2 din O.U.G. nr.6/2009). În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri, iar indemnizaţia socială pentru pensionari se acordă numai în situaţia în care veniturile menţionate anterior, însumate, se situează sub nivelul 350  lei (art.3 din O.U.G. nr.6/2009).  În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr.6/2009, drepturile acordate cu titlu de indemnizaţie socială pentru pensionari se stabilesc şi se plătesc de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, şi se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.  Prin urmare, potrivit acestor dispoziţii legale, nici un pensionar din România nu are/nu ar trebui să aibă pensia mai mică de 350 lei.

Cu toate acestea, din când în când, mai ales în perioada campaniilor electorale, apar în presă „dezvăluiri senzaţionale” despre cuantumul unor pensii foarte mici (2 lei, 3 lei, 7 lei, etc.) care ar exista în România, fiind publicate copiile unor taloane de pensii pe care sunt înscrise aceste sume. Din răspunsurile date de oficialii Ministerului Muncii, Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor teritoriale de pensii, rezultă că aceste cupoane, pe care sunt înscrise sume mai mici de 350 de lei, nu reflectă toate veniturile pensionarului, deoarece persoana în cauză mai beneficiază de un anumită pensie/indemnizaţie într-un alt dosar, deci pe un alt cupon, că beneficiază doar de o indemnizaţie acordată în baza unei legi speciale şi nu este îndreptăţită la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau alte situaţii de acest fel. Din păcate, aceste răspunsuri, legale, nu pot stopa avalanşa de informaţii din presă pe acest subiect, aspect ce aduce neîncredere şi îngrijorare în rândul pensionarilor, care fac şi ei demersuri pentru a verifica dacă drepturile lor sunt legal stabilite.

Având în vedere starea de fapt expusă, vă întreb respectuos:

1. Aţi identificat toate situaţiile care pot conduce la existenţa cupoanelor de pensie pe care sunt înscrise sume mai mici de 350 de lei? Care sunt acestea?

2. Ce măsuri aţi luat/veţi lua pentru eliminarea acestor situaţii din sistem?

3. Având în vedere că diferenţa între nivelul de 350 lei şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată şi suportată din bugetul de stat, precum şi faptul că există acele indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale, care se plătesc tot din bugetul de stat, iar pensiile se plătesc din bugetul asigurărilor sociale, v-aţi gândit la posibilitatea plăţii drepturilor care se suportă din bugetul de stat pe cupoane distincte faţă de drepturile de pensie? 4. Pentru a elimina confuziile dintre pensii şi diferitele tipuri de indemnizaţii, aveţi în vedere posibilitatea degrevării Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv a caselor teritoriale de pensii, de plata unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale şi la plata acestor sume de către alte instituţii (de exemplu Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială)?

5. Aţi elaborat vreun proiect de act normativ pentru crearea cadrului legal în vedere reglementării acestor situaţii nedorite?

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD Tulcea,

Neviser ZAHARCU