Deputatul PSD Neviser Zaharcu solicită transparenţă în cheltuirea sumelor alocate de stat pentru programele destinate tineretului

Deputatul PSD Neviser Zaharcu solicită transparenţă în cheltuirea sumelor alocate de stat pentru programele destinate tineretului

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Sorin Câmpeanu, Ministerul Educaţiei Naţionale.

De către: Deputat PSD de Tulcea, Neviser Zaharcu.

Obiectul întrebării: Finanţarea programelor de tineret.

Stimate domnule ministru,

Consiliul Tineretului din România – CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statut şi în ROF, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret.
În mod cu totul incredibil, pe pagina de internet al CTR, la secţiunea „Programe şi activităţi”, apare următorul răspuns: „Nu există articole în această categorie”. Consider că o astfel de lipsă a activităţii este greu de justificat, având în vedere faptul că CTR trebuie să fie un partener activ al Ministerului Educaţiei în ceea ce priveşte elaborarea programelor instituţionale pentru tineret.
Având în vedere situaţia prezentată, vă întreb respectuos domnule ministru:
1. CTR a fost finanţat în acest an din bugetul Ministerului Educaţiei, şi dacă da, care a fost suma alocată şi pe ce s-a cheltuit?
2. Care au fost până acum relaţiile dintre Ministerul Educaţiei şi Consiliul Tineretului din România, respectiv acţiunile comune întreprinse şi rezultatele acestora?
3. În ce mod vedeţi cointeresarea ONG-urilor în creşterea calităţii învăţământului din România, atât cel obligatoriu, cât şi cel universitar?

Deputat PSD de Tulcea,
NEVISER ZAHARCU

COMUNICAT DE PRESĂ

Deputatul PSD Neviser Zaharcu solicită transparenţă în cheltuirea sumelor alocate de stat pentru programele destinate tineretului

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Sorin Câmpeanu, Ministerul Educaţiei Naţionale.

De către: Deputat PSD de Tulcea, Neviser Zaharcu.

Obiectul întrebării: Finanţarea programelor de tineret.

Stimate domnule ministru,

Consiliul Tineretului din România - CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statut şi în ROF, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret.
 În mod cu totul incredibil, pe pagina de internet al CTR, la secţiunea „Programe şi activităţi”, apare următorul răspuns: „Nu există articole în această categorie”. Consider că o astfel de lipsă a activităţii este greu de justificat, având în vedere faptul că CTR trebuie să fie un partener activ al Ministerului Educaţiei în ceea ce priveşte elaborarea programelor instituţionale pentru tineret. 
 Având în vedere situaţia prezentată, vă întreb respectuos domnule ministru:
1. CTR a fost finanţat în acest an din bugetul Ministerului Educaţiei, şi dacă da, care a fost suma alocată şi pe ce s-a cheltuit?
2. Care au fost până acum relaţiile dintre Ministerul Educaţiei şi Consiliul Tineretului din România, respectiv acţiunile comune întreprinse şi rezultatele acestora?
3. În ce mod vedeţi cointeresarea ONG-urilor în creşterea calităţii învăţământului din România, atât cel obligatoriu, cât şi cel universitar?

Deputat PSD de Tulcea,
NEVISER ZAHARCU