Categorie | Politica

PNL susţine adoptarea în regim de urgenţă a unui Cod de Integritate pentru funcţiile publice

PNL susţine adoptarea în regim de urgenţă a unui Cod de Integritate pentru funcţiile publice

Partidul Național Liberal consideră că adoptarea unui Cod de Integritate pentru Funcţiile Publice este necesară pentru încurajarea integrităţii şi prevenirea corupţiei, un cod general, care să se refere la toate funcţiile publice – elective sau numite, locale sau naţionale care să privească şi regimul conflictelor de interese si se referă la îndeplinirea cu integritate a unei funcţii publice.

Dat fiind numărul mare de acte normative cu privire la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese, este obligația Parlamentului, în calitate de unică autoritate legiuitoare, să asigure o legislație coerentă și unitară, prin codificarea, într-un singur act normativ, a tuturor prevederilor referitoare la incompatibilități și conflictele de interese.

Având în vedere că:

  1. Există 275 de acte normative cu privire la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese din care 89 de legi, 42 de ordonanțe și 144 hotărâri de guvern, Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice va reuni și simplifica toată legislația în materie,
  2. Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice reprezintă angajamentul Partidului Național Liberal pentru o echipă curată, cu standarde morale.
  3. Pentru că succesul unei guvernări vine din coerența măsurilor și seriozitatea echipei, Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice va garanta integritatea şi criteriile pe baza cărora se vor desemna candidaţii atât pentru funcțiile alese, cât și pentru numirile în funcțiile publice.
  4. Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice va permite structurarea normelor pe tipuri de demnități și funcții publice, eliminând eventualele ambiguități și asigurând aplicarea prevederilor pentru persoanele vizate,
  5. Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice nu va restrânge incompatibilitățile si nici sancțiunile în vigoare.
  6. Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice va asigura aplicarea unitară a legislației privind incompatibilitățile su conflictele de interese, asigurând tratamentul egal destinatarilor normelor,
  7. Este nevoie ca în Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice să se introducă un mecanism de verificare a problemelor de integritate ex-ante, în faza depunerii de candidaturi, prin acordarea unui aviz consultativ de către ANI privind funcțiile deținute ce ar putea fi incompatibile, potrivit legii, cu funcțiile pentru care candidează.
  8. Pentru implementarea Codului de Integritate pentru Funcţiile Publice, Agenției Naționale de Integritate, precum și altor instituții cu competențe în materie, li se vor asigura resursele necesare financiare, umane si logistice. Partidul Național Liberal adoptă următoarea

REZOLUȚIE

Partidului Național Liberal consideră că este o datorie a întregii clase politice față de cetățenii care acordă încrederea candidaților propuși, să adopte un Cod de Integritate pentru Funcţiile Publice, Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice va asigura aplicarea unitară a legislației privind incompatibilitățile si conflictele de interese, asigurând tratamentul egal in fata legii.

    Din aceste considerente, PNL va realiza toate demersurile în vederea concretizării Codului de Integritate pentru Funcţiile Publice și solicită tuturor partidelor parlamentare să își exprime public poziția față de necesitatea adoptării în regim de urgență a Codului. Adoptarea Codului de Integritate pentru Funcţiile Publice este o dovadă a asumării responsabilității din partea tuturor actorilor politici. Acest Cod va conţine în mod clar o serie de principii dar şi de măsuri concrete în vederea realizării unui mediu public etic şi integru. Adoptarea Codului de Integritate pentru Funcțiile Publice are printre obiective asigurarea stabilității in administrația publica din Romania . Codul de Integritate pentru Funcţiile Publice, in primul rând, trebuie sa fie un instrument preventiv in activitatea ANI, care să introducă Consilierul de Integritate şi controlul ex-ante.   

    Actul normativ trebuie să fie adoptat de Parlament până la 1 noiembrie a.c., astfel încât România să-l poată aplica cu succes la alegerile parlamentare din 2016. Partidul Național Liberal își afirmă deschiderea față de orice contribuții pentru îmbunătățirea acestui proiect, pe care le consideră binevenite.

 

   Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.