Tag Archive | "AJOFM"

CUM STAM CU SOMAJUL?


La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 30 noiembrie 2017 este de 4,56%, mai mica cu 0,53 pp fata de luna noiembrie 2016 (5,09%) si in crestere cu 0,10 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,46%.

 

Numărul de şomeri aflati in evidenta la sfârşitul lunii noiembrie 2017 (3.836 persoane) este mai mic cu 522 persoane faţă de luna noiembrie 2016 (4.358 şomeri) si a crescut cu 82 persoane faţă de luna octombrie 2017 (3.754 persoane), urmare a fluxului de intrări si ieşiri înregistrate.

 

Din totalul somerilor inregistraţi la nivelul Judetului Tulcea, 862 au fost someri indemnizaţi si 2974 neindemnizaţi. Faţă de luna precedenta numărul somerilor indemnizaţi a crescut cu 121 persoane, iar numărul somerilor neindemnizaţi a scazut cu 39 persoane.

 

Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Muncă in luna noiembrie 2017 a condus la crearea si ocuparea a 138 de locuri de muncă.

 

In ceea ce priveste repartizarea somerilor in mediul rural/urban:

 • Număr şomeri înregistraţi in mediul urban –   969 (  330 femei)
 • Număr şomeri înregistraţi in mediul rural – 2867 ( 1197 femei)

 

In luna noiembrie 2017 au fost întocmite un număr de 495 dosare, din care 258 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 237 dosare pentru şomeri neindemnizaţi si s-au prezentat la vize un număr de 988 şomeri.

Posted in Diverse, Informatii UtileComments (0)

1.125 LEI LUNAR PENTRU FIECARE CONTRACT DE UCENICIE


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea vine în sprijinul angajatorilor informându-i pe această cale că pot beneficia, în conformitate cu prevederile                          Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, actualizată, de o sumă în cuantum de 1.125 lei /lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare ucenic încadrat.

 

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durata determinată, în temeiul căruia o persoana fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

 

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de:

 • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
 • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
 • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

 

Persoanele care doresc să urmeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie sǎ depunǎ o cerere în acest sens la AJOFM Tulcea. La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul care doreşte să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesionala autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională.

 

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice AJOFM Tulcea, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

 

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie o conventie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.

 

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Tulcea, str. Grigore Antipa nr. 10, sau la numărul de telefon 0240/516858, int. 111.

Posted in Informatii UtileComments (0)

LOCURI DE MUNCA IN AGRICULTURA – SPANIA


800 locuri de munca in domeniul agricol (recoltare capsuni)

in Spania prin intermediul Reţelei EURES

 

 

 

EURES Romania ofera 800 locuri de munca vacante (400 de femei și 200 de cupluri) în Spania pentru munca sezoniera in agricultura la recoltare capsuni, campania 2018.

 

Durata contract: aproximativ 3 luni, cu perioada de proba de 15 zile. Data estimata de angajare este 15 februarie 2018. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe saptamana impartite în 6 zile, ziua 7 este zi de odihna, zi care poate sa nu coincida cu duminica. Programul de lucru incepe la primele ore ale diminetii.

 

Cerinte: sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp. Nu se solicita cunoasterea unei limbi straine.

 

Beneficii: Angajatorul asigura cazare contra cost – 1,6 euro/zi. Angajatul plateste transportul spre Spania, iar firma plateste drumul de intoarcere in Romania cu conditia ca angajatul sa foloseasca mijlocul de transport oferit de firma.

 

Salariu: 40,43 euro brut/zi, conform Convenţiei colective aplicabile, platibil la doua saptamani prin transfer bancar. Contributiile datorate sunt de 2% impozit pe venit si 113 euro asigurare sociala.

 

Selectia se va desfasura in luna decembrie, data exacta si locul de desfasurare a selectiei vor fi comunicate in timp util.

 

Persoanele cu domiciliul in judetul Tulcea, care corespund cerintelor posturilor oferite, se vor adresa consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, strada Grigore Antipa nr.10, etj.1, camera 107 sau la tel. 0240 512 298, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate. Inscrierea se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:

– copie Carte de identitate/buletin;

– adeverinta medicala (apt pentru munca);

– CV in limba romana.

 

La selectie vor putea participa doar persoanele care sunt inregistrate in baza de date a A.J.O.F.M. Tulcea, compartiment EURES, ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca in strainatate.

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

Stimularea angajatorilor privind incadrarea in munca a absolentilor


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, ofera angajatorilor care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenții promoției 2017 ai unor instituții de învățământ, un stimulent financiar in cuantum de 900 lei lunar timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent, începând cu data încheierii convenției. Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc            900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni.

 

Pana in prezent, 25 de agenți economici au primit subvenții pentru încadrarea in munca a 52 absolvenți de invatamant. Dupa nivelul de pregătire al absolvenților inacadrati prin subventionarea locului de munca, situatia se prezinta astfel: 27 absolvenți au studii liceale; 15 absolvenți au studii superioare si 11 absolventi provin din ciclul inferior al liceului.

 

În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 

Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani. Pentru anul 2017, pana in prezent, 6 angajatori au solicitat acest ajutor financiar.

 

Angajatorii interesati se pot adresa pentru informatii suplimentare Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, str. Grigore Antipa , nr. 10, telefon: 0240/516858.

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

PRIMESTI INDEMNIZATEI DE SOMAJ? MARE ATENTIE!


Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au o serie de obligatii esentiale, pe care nu le vor neglija si trebuie sa le indeplineasca pe toata perioada in care primesc ajutor, indiferent ca este vorba de 6 luni, 9 luni sau de 1 an:


 1. Daca beneficiezi de indemnizatie de somaj, esti obligat sa te prezinti lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori esti solicitat, la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care esti inregistrat, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca.
 2. Ai obligatia sa comunici agentiei, in termen de 3 zile, orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor (de exemplu incadrarea in munca).
 3. Trebuie sa participi la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care esti inregistrat.

Atentie la faptul ca aceasta obligatie nu se aplica atunci cand persoanele care obtin indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii si a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fondului social european si Fondului de coeziune.

 1. Mai mult, in calitate de beneficiar al indemnizatiei de somaj esti obligat sa cauti activ un loc de munca.
 2. Nu in ultimul rand, esti obligat sa instiintezi in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care esti inregistrat daca intervine starea de incapacitate temporara de munca, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care acesta activeaza, in 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Posted in Informatii UtileComments (0)

LOCURI DE MUNCA VACANTE IN UNIUNEA EUROPEANA prin Reţeaua EURES (Servicii europene pentru ocuparea forţei de munca)


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, prin intermediul Portalului Mobilităţii Forţei de Munca din Europa – EURES oferă 914 locuri de munca in 13 tari ale UE/SEE, dupa cum urmeaza:

 • Angajatori din Belgia ofera 13 locuri de munca in meserile de: operator de indoit masina cu forma libera (operator la masini unelte semiautomate si automate), montator semnalizare de cale ferata (reglor montator), sudor semiautomat, brutar, sofer cu experienta in utilizarea macaralei, electrician intretinere si reparatii, stivuitorist, bucatar in restaurant de afaceri, montator linie superioara cale ferata (reglor montator), operator CNC/frezor, operator CNC, magaziner;
 • Angajatori din Finlanda ofera 5 locuri de munca in meserile de: sudor MIG-MAG, operator CNC, operator CNC si programator;
 • Angajatori din Germania oferă 151 locuri de munca in meseriile de: manager restaurant, ospătar, ospatar pentru banchete, ospatar restaurant a la carte, bucătar, ajutor bucatar, bucatar preparare mic dejun, barman, receptioner, specialist restaurant, commis de cuisine, chef de partie, personal catering, personal in domeniul hotelier, personal intampinare oaspeti, personal auxiliar in domeniul hotelier, personal servire clienti, menajera, camerista, coordonator evenimente, lucrator in agricultura, lucrator in viticultura, lacatus, instalator montator tevi, lucrator in constructii, specialist sisteme de canalizare, maistru constructii retele cabluri, sudor (mediu de gaz protector), electrician constructii cabluri, operator pompe de beton, muncitor in constructii de beton armat, betonist, montator izolatii cladiri, zidar (izolatii cladiri), maistru hidroizolatii cladiri, maistru constructii de drumuri, maistru constructii civile, montator acoperisuri, operator masini, manager in constructii, instalator cladiri, operator utilaje pentru constructii (masina de terasament/excavator/compactor), excavatorist, electrician in constructii, mecanic instalatii sanitare/termice/de climatizare;
 • Angajatori din Irlanda oferă 70 locuri de munca in meseria de: lucrator in ferme de vaci de lapte, lucrator in prelucrarea carnii (macelar/ciontolitor), lucrator in depozit;
 • Angajatori din Italia oferă 48 locuri de munca in meseria de: ingrijitor la domiciliu, lucrator in agricultura (ferma de flori);
 • Angajatori din Marea Britanie oferă 335 locuri de munca in meseriile de: ingrijitor persoane la domuciliu, operator depozit, macelar/transator/fasonator, operator productie;
 • Angajatori din Norvegia ofera 24 loc de munca in meseriile de: medic dentist, lucrator in fabrica (industria pestelui), personal curatenie/specialist carnaval, personal jocuri/specialist carnaval, sofer/specialist carnaval;
 • Angajatori din Olanda ofera 5 locuri de munca in meseriile de: inginer de sistem, inginer mecanic, sudor constructii metalice;
 • Angajatori din Polonia oferă 100 locuri de munca in meseria de electrician;
 • Angajatori din Republica Ceha oferă 111 locuri de munca in meseriile de: şlefuitor sau pilitor, sudor, sofer autobuz, sofer tir, mecanic auto, electrician auto, sofer tir international, fizioterapeut, tehnician frigidere, forjor, operator CNC, tehnician la masini pentru prelucrarea produselor din plastic, operator de productie;
 • Angajatori din Slovacia oferă 40 locuri de munca in meseria de: operator productie;
 • Angajatori din Slovenia ofera 2 locuri de munca in meseriile de: inginer proiectare tunuri de racire, medic dentist;
 • Angajator din Spania oferă 10 locuri de munca in meseriile de: mecanic, strungar–frezor, sudor TIG, tinichigiu industrial, operator toaletare arbori, drujbist/taietor silvic;

 

De asemenea, cei interesati pot consulta consilierul EURES – Elena Eleonora Diaconu, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea, strada Grigore Antipa, număr de  telefon  0240 512 298 sau viziona toate ofertele de locuri de munca accesand cele doua website-uri: portalul national EURES www.eures.anofm.ro si portalul european EURES www.eures.europa.eu.

Posted in Informatii UtileComments (0)

A SCAZUT NUMARUL DE SOMERI


La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 Iulie 2017 este de 4,09%, mai mica cu 0,88 pp fata de luna Iulie 2016 (4,97%) si in scadere cu 0,04 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,13%.

 

Numărul de şomeri aflati in evidenta la sfârşitul lunii Iulie 2017 (3.505 persoane) este mai mic cu 749 persoane faţă de luna Iulie 2016 (4.254 şomeri) si a scazut cu 33 persoane faţă de luna iunie 2017 (3.538 persoane), urmare a fluxului de intrări si ieşiri înregistrate.

 

Din totalul somerilor inregistraţi la nivelul Judetului Tulcea, 774 au fost someri indemnizaţi si 2731 neindemnizaţi. Faţă de luna precedenta numărul somerilor indemnizaţi a scazut cu 18 persoane, iar numărul somerilor neindemnizaţi a scazut cu 15 persoane.

Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Muncă in luna Iulie 2017 a condus la crearea si ocuparea a 190 de locuri de muncă.

 

In ceea ce priveste repartizarea somerilor in mediul rural/urban:

 • Număr şomeri înregistraţi in mediul urban –   878 (  290 femei)

Număr şomeri înregistraţi in mediul rural – 2627 ( 1074 femei

Posted in Informatii UtileComments (0)

LOCURI DE MUNCA VACANTE IN UNIUNEA EUROPEANA


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, prin intermediul Portalului Mobilităţii Forţei de Munca din Europa – EURES oferă 752 locuri de munca in 15 tari ale UE/SEE, dupa cum urmeaza:

 • Angajatori din Austria ofera 7 locuri de munca in meseriile de: tehnician dentar, lacatus mecanic, tamplar, mecanic auto, sudor;
 • Angajatori din Belgia ofera 2 locuri de munca in meserile de: electrician nave senior, brutar;
 • Angajatori din Germania oferă 158 locuri de munca in meseriile de: camerista, receptioner, ospătar, bucătar, ajutor bucatar, ajutor barman, specialist restaurant, commis de cuisine, chef de partie, personal catering, personal auxiliar in domeniul hotelier, personal servire clienti, excavatorist, electrician in constructii, dulgher, mecanic industrial, operator masini si instalatii fabricare produse din plastic, instalator cladiri, zidar, asistent medical, hamal, fizioterapeut, inginer testare echipamente, sofer profesionist, hamal, operator stivuitor, operator CNC (frezor), ambalator, manager calitate, inginer proiect sisteme hidraulice, inginer/expert sisteme hidrostatice, inginer electronist si software, fizioterapeut, ajutor barman-sef, tehnician electronist, inginer baze date, menajera, administrator sistem Linux, dezvoltator aplicatii web, dezvoltator aplicatii Android pentru dispozitive mobile, proiectant UX, dezvoltator aplicatii hibrid, dezvoltator Java, coordonator evenimente, slefuitor metal, personal intampinare oaspeti, bucatar preparare mic dejun;
 • Angajatori din Irlanda oferă 20 locuri de munca in meseria de: lucrator in ferme de vaci de lapte;
 • Angajatori din Italia oferă 40 locuri de munca in meseria de: ingrijitor la domiciliu;
 • Angajator din Letonia oferă 3 locuri de munca in meseria de lucrator depozit;
 • Angajatori din Luxemburg oferă 4 locuri de munca in meseria de tehnician difuziune si audiovizual:
 • Angajatori din Malta oferă 316 locuri de munca in meseriile de: personal curatenie/lucrator la inaltime/supervizor curatenie, fierar betonist, asfaltator, zidar, masinist la masina pentru terasamente, sofer autobuz;
 • Angajatori din Marea Britanie oferă 40 locuri de munca in meseriile de: ingrijitor persoane la domuciliu si ingrijitor persoane;
 • Angajatori din Norvegia ofera 29 loc de munca in meseriile de: medic dentist, mecanic autobuze (vehicule grele, frizer, sofer/specialist carnaval, personal jocuri/specialist carnaval, lucrator in fabrica – industria pestelui;
 • Angajatori din Olanda ofera 3 loc de munca in meseria de inginer de sistem;
 • Angajatori din Polonia oferă 3 locuri de munca in meseria de consultant service client;
 • Angajatori din Republica Ceha oferă 101 locuri de munca in meseriile de: şlefuitor sau pilitor, sudor, sofer autobuz, mecanic auto, electrician auto, sofer tir international, fizioterapeut, tehnician frigidere, forjor, operator CNC;
 • Angajator din Spania oferă 6 locuri de munca in meseriile de: operator toaletare arbori, tehnician turbine eoliene, sef echipa turbine eoliene, drujbist/taietor silvic;
 • Angajatori din Suedia oferă 20 locuri de munca in meseria de montator schele.

De asemenea, cei interesati pot consulta consilierul EURES – Elena Eleonora Diaconu, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea, strada Grigore Antipa, număr de  telefon  0240 512 298 sau viziona toate ofertele de locuri de munca accesand cele doua website-uri: portalul national EURES www.eures.anofm.ro si portalul european EURES www.eures.europa.eu.

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

IMPORTANT! Acordarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi


Potrivit legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant au dreptul sa ceara indemnizatia de somaj, daca nu reusesc sa se angajeze in 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

 

Pentru a beneficia de indemnizatia de somaj, absolvenţii trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă (sau la alti furnizori acreditati de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca).

Acestia pot fi considerati someri numai daca se regasesc in urmatoarele situatii:

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, au minimum 16 ani si, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap, au minimum 16 ani si nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.

 

“In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii”.

 

Indemnizatia de somaj pentru absolventi este o suma fixa lunara, acordata pentru jumatate de an, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR). Avand in vedere ca la aceasta data ISR-ul este 500 de lei indemnizatia este de 250 de lei.

 

Absolventii pot beneficia de acest drept o singura data pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

 

Atentie! Nu pot beneficia de indemnizatia de somaj absolventii care la momentul solicitarii acestui drept urmeaza o forma de invatamant. De asemenea, nu pot cere indemnizatia nici absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care la momentul solicitarii dreptului au promovat concursul de rezidentiat.

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

STIMULAREA AGAJATORILOR PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A ELEVILOR SI STUDENTILOR


Conform Legii nr. 72/2007 actualizata, privind stimularea încadrării in munca a elevilor si studenţilor, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei (reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare).

 

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv.

 

Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajatorii încheie cu AJOFM Tulcea o convenţie, in termen de 30 de zile de la data angajării elevilor si studenţilor aflaţi in perioada vacantelor.

 

In vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la agenţie o cerere însoţita de următoarele documente:

 

 1. tabelul nominal cuprinzând elevii si studenţii încadraţi;
 2. adeverinţa eliberata de instituţia de învătamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student si urmează cursurile intr-o forma de invatamant de stat sau particular, înfiinţata potrivit legii, cuprinzând si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
 3. actul de identitate al elevului sau studentului;
 4. copia contractului de munca;
 5. declaraţia pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăseşte in una dintre următoarele situaţii:
  • a încadrat in munca elevi si studenţi anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii si studenţii respectivi;
  • au beneficiat, pentru elevii si studenţii respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare in cursul anului calendaristic.

 

Angajatorii interesati se pot adresa pentru informatii suplimentare Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, str. Grigore Antipa , nr. 10, telefon: 0240/516858.

 

Posted in Informatii UtileComments (0)