Tag Archive | "ARBDD"

Condiții privind practicarea activităţii de pescuit pentru consum familial în RBDD, în anul 2019


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, ca emiterea și vizarea permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activităţii de pescuit pentru consum familial să se facă în următoarele condiții cumulative:

 • În baza permisului de pescuit pentru consum familial vizat pe anul în curs și a unui număr de două mărci eliberate contra-cost (3,1 lei/buc.) de ARBDD. Aceste mărci se vor monta pe uneltele de pescuit, iar pentru identificarea lor seriile se vor înscrie în permisul de pescuit familial;
 • În baza declarației pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile legii penale, respectiv prevederile art. 292 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații, că nici un alt membru al familiei care gospodărește împreună cu solicitantul, nu deține permis de pescuit familial sau comercial;

Pentru emiterea și vizarea permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activităţii de pescuit pentru consum familial, nu se primesc documentații incomplete.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 763/2015 privind aprobarea planului de management al RBDD și Regulamentului RBDD
 • Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării
 • Ordinul 975/2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în RBDD;
 • Ordin nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu completările și modificările ulterioare.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Condiții pentru practicarea activității de pescuit comercial în perimetrul RBDD în anul 2019


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, ca cererile de vizare a permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activității de pescuit comercial în perimetrul RBDD, eliberarea autorizațiilor de pescuit comercial şi a autorizațiilor de captură/achiziție/comercializare pentru solicitanţii care dețin acte de reglementare valabile pe anul 2018 să îndeplinească pe lângă celelalte condiții legale și cele de realizare a capturilor, după cum urmează:

 • Să facă dovada realizării unei capturi de peşte în anul 2018 care să reprezinte minim 75% din cota alocată care să rezulte din declarațiile de descărcare a capturilor ce vor fi depuse la ARBDD;
 • În cazul nerealizării cotei din diverse motive, să facă dovada notificării ARBDD asupra acestui fapt și a depunerii permisului de pescuit în original în custodia ARBDD. Fiecare situație va fi prezentată în cadrul Comisiei Interne de Analiză a ARBDD.
 • Să solicite de la punctul de debarcare/centrul de primă vânzare înregistrarea capturilor de peşte și eliberarea documentelor prevăzute de lege. Pescarul trebuie să-şi ţină zilnic evidenţa capturilor realizate pe care le va transmite lunar la ARBDD până la 10 ale lunii următoare, însoţite de declaraţiile de descărcare conform prevederilor Ord.126/807/2017 cu modificările și completările ulterioare.
 • Transmiterea capturilor realizate în anul 2018 se va face până la data de 19 ianuarie 2019.

Neîndeplinirea acestei condiţii atrage după sine suspendarea/pierderea dreptului de pescuit comercial în anul 2019.

Decizia a fost luată în baza legislației specifice activităţii de pescuit comercial în perimetrul RBDD.

Comunicat de presa

Posted in Informatii UtileComments (0)

Începe vânătoarea mistreților și șacalilor din RBDD


Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că, urmare a deciziilor rezultate din programul de combatere a pestei porcine africane, din data de 27 noiembrie 2018 va începe îndepărtarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a mistreților și șacalilor din 6 foste fonduri cinegetice aflate în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD): Ceamurlia, Heraclea, Bălteni, Rusca, Popina și Stipoc.

Acțiunea se desfășoară in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Direcția Silvică Tulcea și a Autorizației nr. 1081 din 23.11.2018 emisă de ARBDD cu respectarea tuturor prevederilor legale privind cotele și zonele de recoltare admise.

Pentru informarea populației din zonă, au fost anunțate autoritățile tuturor unităților administrativ-teritoriale, iar pentru securizarea perimetrului și prevenirea oricăror evenimente nedorite au fost anunțate și structurile Ministerului de Interne.

Posted in Evenimente, Informatii UtileComments (0)

S-a înființat Comitetul Pescăresc din RBDD


În data de  21 noiembrie 2018, la sediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea a avut loc prima ședință a Comitetului Pescăresc din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) la care au participat reprezentanții organizațiilor, asociațiilor și federațiilor de pescari care activează în perimetrul RBDD.
Urmare întâlnirilor anterioare avute de Guvernatorul ARBDD cu comunitățile de pescari din  Sarichioi, Crișan, Caraorman, Mila 23, Murighiol, Mahmudia, Ceamurlia, Jurilovca, Sulina și Sf. Gheorghe au fost adunate mai multe propuneri privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii, a dimensiunilor, speciilor, metodelor și uneltelor de pescuit permise în anul 2019.
În cadrul ședinței Comitetului Pescăresc RBDD au fost analizate și discutate fiecare dintre aceste propuneri. Au fost stabilite de comun acord propunerile finale ce vor fi susținute de către ARBDD în întâlnirile cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) pentru a fi evaluate și incluse în Ordinul de prohibiție a pescuitului în anul 2019.

 

Posted in EvenimenteComments (0)

Prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15 noiembrie 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11.2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.
Ordinul nr. 8/174 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii prevede la art.9^(2) ,,Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv” însă din cauza constatării nivelurilor foarte mici ale apelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării, utilizarea uneltelor de tip năvod pot afecta stocurile de pești și alte componente ale biodiversității din mediul acvatic, lacuri și bălți.
Această decizie de prelungire a perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11. 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie a fost luată şi urmare a consultărilor avute în cadrul Şedinţei Comisiei Interne de Analiză a ARBDD, a punctului de vedere emis de Institutul de Cercetare Dezvoltare Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galați, înregistrat la ARBDD cu nr. 17 875/16.10.2018 și adresa Ministerului Mediului nr. 22 048/7.11.2018.
Prezenta Decizie s-ar putea prelungi și după data de 15 noiembrie în cazul în care nivelul scăzut al apei in RBDD se va menține.
Decizia Guvernatorului ARBDD a fost emisă, în conformitate cu următoarele acte normative:

 •  Legea nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare;
 •   H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;
 •   OUG 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 •   OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.
 •   Ordinul nr. 8/174/2018 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii 2018.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Ziua Internațională a Mării Negre celebrată în Rezervația Biosferei Delta Dunării


Data de 31 octombrie marchează aniversarea Zilei Internaţionale a Mării Negre – una dintre cele mai remarcabile mări din lume. Având o suprafață de aproximativ 430.000 km² și atingând adâncimi de până la 2212 m, Marea Neagră este cea mai izolată mare față de oceanul planetar.

La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului din cele şase ţări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina- au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre. Acesta conţine un set cuprinzător de strategii şi măsuri pentru protecţia şi reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care ţările riverane luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva poluării.

În fiecare an, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării celebrează acest important eveniment de mediu dedicat protecției și conservării biodiversității marine, respectiv Ziua Internațională a Mării Negre, printr-o serie de activități cultural-educative, prezentări, expoziții de desene, concursuri, jocuri distractive organizate în localitățile de pe teritoriul rezervației. Prin evenimentele organizate, devenite tradiționale, se urmărește conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, pentru a împiedica poluarea acestora.

În acest an în care s-au aniversat 22 de ani de la data semnării Planului de acţiune pentru Reabilitarea şi Protecția Mării Negre Împotriva Poluării, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Asociația “EURO Tulcea” au marcat acest eveniment împreună cu 117 elevi şi cadre didactice de la şcolile gimnaziale din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, respectiv din  Sulina, Mila 23, Crișan, Chilia Veche.

Marea Neagră atrage interesul oamenilor de știință datorită istoriei sale unice, caracteristicilor geografice și extraordinarei vieți marine. Poluarea provenită din râuri și fluvii, care a început în anii 90, creșterea cantității de nutrienți, invazia speciilor străine, precum și pescuitul excesiv au avut efecte negative în ecosistem.

Prin evenimentele organizate în fiecare an, se urmărește cunoaşterea biodiversităţii şi importanţei mediului marin pentru tânăra generație, conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, pentru a împiedica poluarea acestora fiind evident că există un risc serios de pierdere a unor habitate valoroase și a unor peisaje și, în cele din urmă, a biodiversității și productivității ecosistemului Mării Negre.

 

Posted in EvenimenteComments (0)

1 Septembrie 2017- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării


Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

 

În septembrie 1990, la recomandarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN) şi ca urmare a strădaniilor unui grup de oameni de ştiinţă, Guvernul României a declarat întreaga Deltă a Dunării şi unele zone învecinate însumând o suprafaţă totală de 580.000 ha, ca Rezervaţie a Biosferei Delta Dunării (RBDD). Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar (septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului natural mondial – UNESCO (decembrie 1991).

Posted in EvenimenteComments (0)

Înscrie-te în campania #ecoselfie! Campania care ne ajută să avem #plajecurate!


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) se alătură iniţiativei ONG Mare Nostrum de a lansa campania #ecoselfie, o campanie estivală  al cărei scop este acela de a semnaliza problema curățeniei pe plajele românești și de a încuraja comportamentul responsabil al turiștilor și locuitorilor din apropierea plajelor. Campania se va finaliza pe 10 septembrie și va avea premii pentru toți cei care trimit organizatorilor  #ecoselfieuri în care aruncă deșeurile la coș.

 

Pentru a se înscrie în campanie, toți cei care vor să aibă #plajecurate își pot face un #ecoselfie aruncând deșeurile la coș sau în altă ipostază care să încurajeze comportamentul responsabil pe plajele românești.

 

Informații despre campanie se pot găsi si pe pagina de Facebook:

#Ecoselfie, campania care ne ajută să avem #plajecurate!

 

 

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

MASURI DE OCROTIRE A PADURILOR STRICT PROTEJATE DIN REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a organizat, în ieri,  25 iulie 2017, o intâlnire cu reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor- Direcția Silvică Tulcea și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Tema discuțiilor s-a axat pe evaluarea capacităților de prevenție și intervenție în cazul, nedorit, al izbucnirii unor incendii în Pădurile Letea, Caraorman și Arinișul Erenciuc.

 

Fiecare dintre instituțiile participante și-a prezentat posibilitățile și măsurile adoptate pentru reducerea riscului de apariție şi propagare a incendiilor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (plan de intervenție, plan de protecție a fondului forestier, pichet de incendiu, dotări, personal). De asemenea, s-a reafirmat disponibilitatea de colaborare și intervenție comună în cazul apariției unor situații de urgență.

 

S-a evidențiat importanța acțiunilor de prevenție prin intensificarea activităților de conștientizare atât în rândul localnicilor (autorități, operatori de turism) cât și al vizitatorilor asupra pericolelor implicate de incendiile necontrolate de pe teritoriul Rezervaţiei.

În acest sens, ARBDD atrage atenţia asupra câtorva reguli ușor de respectat, precum: aprinderea focului doar în zonele special amenajate în acest scop și supravegherea acestuia; evitarea aprinderii focului în păduri, în zonele de vegetație afectate de uscăciune avansată sau pe timp de vânt intens; evitarea fumatului şi aruncării mucurilor de ţigară şi a chibriturilor aprinse în zonele acoperite de vegetaţie; stingerea focului din zonele special amenajate prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ și asigurarea că nu a mai rămas jar nestins.

 

Informații suplimentare

Pădurile din Delta Dunării au crescut pe bancuri nisipoase marine (Letea şi Caraorman) şi sunt protejate, fiind declarate zone strict protejate.

Zona strict protejată Pădurea Letea (2.825 ha) este situată pe unul dintre cele mai vechi grinduri ale deltei, fiind pusă sub ocrotire încă din anul 1930, devenind rezervaţie naturală în anul 1938, inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei în 1980. Din 1990, zona Letea este parte integrantă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Aria forestieră naturală Caraorman a fost pusă sub ocrotire în anul 1938. Din 1990 aria Caraorman (2250 ha) este parte integrantă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Zona strict protejată Arinișul Erenciuc (50 ha) a căpătat acest statut pentru protecţia singurului ariniş compact (Alnus glutinosa) din Delta Dunării, şi a avifaunei (cuibăreşte vulturul codalb – Haliacetus albicilla).

 

 

 

 

 

Posted in EvenimenteComments (0)

De Ziua Dunării ,, Fii activ pentru o Dunăre mai curată!”


Pe 29 iunie, cele 14 țări din bazinul Dunării celebrează unul dintre cele mai mari sisteme fluviale ale Europei, împreună cu oamenii și viața sălbatică care depind de acesta. Evenimente au loc pe întregul cuprins al bazinului Dunării în perioada rămasă până la Ziua Dunării.

Implicați-vă activ pentru o Dunăre mai curată!

 

Ziua Dunării 2017 este o sărbătoare a râurilor mai curate și mai sigure, urmare a 23 de ani de cooperare internațională (Convenția privind Protecția Fluviului Dunărea a fost semnată la 29 iunie 1994, la Sofia, Bulgaria). Festivaluri pe malul Dunării, întâlniri publice sau recreative, activităţi educaționale, evenimentele vor aduce un omagiu apelor Dunării, oamenilor ce trăiesc pe malurile lor și realizărilor notabile ale acestora. Evenimentele ne întăresc “solidaritatea dunăreană” pentru că, dincolo de diferitele culturi și istorii, avem o dorință și o responsabilitate comună de a ne proteja această resursă prețioasă.

 

Modul în care oamenii utilizează, se bucură și cooperează cu aceste râuri poate fi influențat în mod direct de evenimentele din Ziua Dunării 2017. Alăturați-vă și ajutați la luarea unor decizii corecte privitor la apele fluviului de care depindem cu toții.

Verificați paginile de evenimente din iunie 2017 pentru a afla ce se întâmplă în țara noastră și pe plan internațional. Puteți încerca Jocul de  Aventură Dunăreană (http://www.danubeadventure.org/#/) de pe pagina http://www.danubeday.org/ pentru propria provocare dunăreană.

 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării va organiza activități educative pentru a marca acest eveniment, prin intermediul Centrelor de informare şi vizitare și în parteneriat cu Școlile Gimnaziale din Chilia Veche, Crișan și cu Liceul Teoretic “Jean Bart” din Sulina.

În Tulcea se va organiza o acţiune în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea, elevi şi cadre didactice de la şcolile din municipiu, ce se va desfăşura în Parcul Personalităţilor în data de 29 iunie, începând cu ora 1700 .

Este o sărbătoare a Dunării de lângă tine, de lângă noi! Fii activ pentru o Dunăre mai curată!

Mai multe informaţii pe:  www.icpdr.org/main/danube-basin/romania

 

Foto: ro.wikipedia.ro

Posted in EvenimenteComments (0)