Tag Archive | "ARBDD"

Prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15 noiembrie 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11.2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.
Ordinul nr. 8/174 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii prevede la art.9^(2) ,,Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv” însă din cauza constatării nivelurilor foarte mici ale apelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării, utilizarea uneltelor de tip năvod pot afecta stocurile de pești și alte componente ale biodiversității din mediul acvatic, lacuri și bălți.
Această decizie de prelungire a perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11. 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie a fost luată şi urmare a consultărilor avute în cadrul Şedinţei Comisiei Interne de Analiză a ARBDD, a punctului de vedere emis de Institutul de Cercetare Dezvoltare Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galați, înregistrat la ARBDD cu nr. 17 875/16.10.2018 și adresa Ministerului Mediului nr. 22 048/7.11.2018.
Prezenta Decizie s-ar putea prelungi și după data de 15 noiembrie în cazul în care nivelul scăzut al apei in RBDD se va menține.
Decizia Guvernatorului ARBDD a fost emisă, în conformitate cu următoarele acte normative:

  •  Legea nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare;
  •   H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;
  •   OUG 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  •   OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.
  •   Ordinul nr. 8/174/2018 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii 2018.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Ziua Internațională a Mării Negre celebrată în Rezervația Biosferei Delta Dunării


Data de 31 octombrie marchează aniversarea Zilei Internaţionale a Mării Negre – una dintre cele mai remarcabile mări din lume. Având o suprafață de aproximativ 430.000 km² și atingând adâncimi de până la 2212 m, Marea Neagră este cea mai izolată mare față de oceanul planetar.

La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului din cele şase ţări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina- au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre. Acesta conţine un set cuprinzător de strategii şi măsuri pentru protecţia şi reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care ţările riverane luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva poluării.

În fiecare an, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării celebrează acest important eveniment de mediu dedicat protecției și conservării biodiversității marine, respectiv Ziua Internațională a Mării Negre, printr-o serie de activități cultural-educative, prezentări, expoziții de desene, concursuri, jocuri distractive organizate în localitățile de pe teritoriul rezervației. Prin evenimentele organizate, devenite tradiționale, se urmărește conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, pentru a împiedica poluarea acestora.

În acest an în care s-au aniversat 22 de ani de la data semnării Planului de acţiune pentru Reabilitarea şi Protecția Mării Negre Împotriva Poluării, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Asociația “EURO Tulcea” au marcat acest eveniment împreună cu 117 elevi şi cadre didactice de la şcolile gimnaziale din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, respectiv din  Sulina, Mila 23, Crișan, Chilia Veche.

Marea Neagră atrage interesul oamenilor de știință datorită istoriei sale unice, caracteristicilor geografice și extraordinarei vieți marine. Poluarea provenită din râuri și fluvii, care a început în anii 90, creșterea cantității de nutrienți, invazia speciilor străine, precum și pescuitul excesiv au avut efecte negative în ecosistem.

Prin evenimentele organizate în fiecare an, se urmărește cunoaşterea biodiversităţii şi importanţei mediului marin pentru tânăra generație, conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, pentru a împiedica poluarea acestora fiind evident că există un risc serios de pierdere a unor habitate valoroase și a unor peisaje și, în cele din urmă, a biodiversității și productivității ecosistemului Mării Negre.

 

Posted in EvenimenteComments (0)

1 Septembrie 2017- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării


Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

 

În septembrie 1990, la recomandarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN) şi ca urmare a strădaniilor unui grup de oameni de ştiinţă, Guvernul României a declarat întreaga Deltă a Dunării şi unele zone învecinate însumând o suprafaţă totală de 580.000 ha, ca Rezervaţie a Biosferei Delta Dunării (RBDD). Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar (septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului natural mondial – UNESCO (decembrie 1991).

Posted in EvenimenteComments (0)

Înscrie-te în campania #ecoselfie! Campania care ne ajută să avem #plajecurate!


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) se alătură iniţiativei ONG Mare Nostrum de a lansa campania #ecoselfie, o campanie estivală  al cărei scop este acela de a semnaliza problema curățeniei pe plajele românești și de a încuraja comportamentul responsabil al turiștilor și locuitorilor din apropierea plajelor. Campania se va finaliza pe 10 septembrie și va avea premii pentru toți cei care trimit organizatorilor  #ecoselfieuri în care aruncă deșeurile la coș.

 

Pentru a se înscrie în campanie, toți cei care vor să aibă #plajecurate își pot face un #ecoselfie aruncând deșeurile la coș sau în altă ipostază care să încurajeze comportamentul responsabil pe plajele românești.

 

Informații despre campanie se pot găsi si pe pagina de Facebook:

#Ecoselfie, campania care ne ajută să avem #plajecurate!

 

 

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

MASURI DE OCROTIRE A PADURILOR STRICT PROTEJATE DIN REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a organizat, în ieri,  25 iulie 2017, o intâlnire cu reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor- Direcția Silvică Tulcea și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Tema discuțiilor s-a axat pe evaluarea capacităților de prevenție și intervenție în cazul, nedorit, al izbucnirii unor incendii în Pădurile Letea, Caraorman și Arinișul Erenciuc.

 

Fiecare dintre instituțiile participante și-a prezentat posibilitățile și măsurile adoptate pentru reducerea riscului de apariție şi propagare a incendiilor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (plan de intervenție, plan de protecție a fondului forestier, pichet de incendiu, dotări, personal). De asemenea, s-a reafirmat disponibilitatea de colaborare și intervenție comună în cazul apariției unor situații de urgență.

 

S-a evidențiat importanța acțiunilor de prevenție prin intensificarea activităților de conștientizare atât în rândul localnicilor (autorități, operatori de turism) cât și al vizitatorilor asupra pericolelor implicate de incendiile necontrolate de pe teritoriul Rezervaţiei.

În acest sens, ARBDD atrage atenţia asupra câtorva reguli ușor de respectat, precum: aprinderea focului doar în zonele special amenajate în acest scop și supravegherea acestuia; evitarea aprinderii focului în păduri, în zonele de vegetație afectate de uscăciune avansată sau pe timp de vânt intens; evitarea fumatului şi aruncării mucurilor de ţigară şi a chibriturilor aprinse în zonele acoperite de vegetaţie; stingerea focului din zonele special amenajate prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ și asigurarea că nu a mai rămas jar nestins.

 

Informații suplimentare

Pădurile din Delta Dunării au crescut pe bancuri nisipoase marine (Letea şi Caraorman) şi sunt protejate, fiind declarate zone strict protejate.

Zona strict protejată Pădurea Letea (2.825 ha) este situată pe unul dintre cele mai vechi grinduri ale deltei, fiind pusă sub ocrotire încă din anul 1930, devenind rezervaţie naturală în anul 1938, inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei în 1980. Din 1990, zona Letea este parte integrantă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Aria forestieră naturală Caraorman a fost pusă sub ocrotire în anul 1938. Din 1990 aria Caraorman (2250 ha) este parte integrantă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Zona strict protejată Arinișul Erenciuc (50 ha) a căpătat acest statut pentru protecţia singurului ariniş compact (Alnus glutinosa) din Delta Dunării, şi a avifaunei (cuibăreşte vulturul codalb – Haliacetus albicilla).

 

 

 

 

 

Posted in EvenimenteComments (0)

De Ziua Dunării ,, Fii activ pentru o Dunăre mai curată!”


Pe 29 iunie, cele 14 țări din bazinul Dunării celebrează unul dintre cele mai mari sisteme fluviale ale Europei, împreună cu oamenii și viața sălbatică care depind de acesta. Evenimente au loc pe întregul cuprins al bazinului Dunării în perioada rămasă până la Ziua Dunării.

Implicați-vă activ pentru o Dunăre mai curată!

 

Ziua Dunării 2017 este o sărbătoare a râurilor mai curate și mai sigure, urmare a 23 de ani de cooperare internațională (Convenția privind Protecția Fluviului Dunărea a fost semnată la 29 iunie 1994, la Sofia, Bulgaria). Festivaluri pe malul Dunării, întâlniri publice sau recreative, activităţi educaționale, evenimentele vor aduce un omagiu apelor Dunării, oamenilor ce trăiesc pe malurile lor și realizărilor notabile ale acestora. Evenimentele ne întăresc “solidaritatea dunăreană” pentru că, dincolo de diferitele culturi și istorii, avem o dorință și o responsabilitate comună de a ne proteja această resursă prețioasă.

 

Modul în care oamenii utilizează, se bucură și cooperează cu aceste râuri poate fi influențat în mod direct de evenimentele din Ziua Dunării 2017. Alăturați-vă și ajutați la luarea unor decizii corecte privitor la apele fluviului de care depindem cu toții.

Verificați paginile de evenimente din iunie 2017 pentru a afla ce se întâmplă în țara noastră și pe plan internațional. Puteți încerca Jocul de  Aventură Dunăreană (http://www.danubeadventure.org/#/) de pe pagina http://www.danubeday.org/ pentru propria provocare dunăreană.

 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării va organiza activități educative pentru a marca acest eveniment, prin intermediul Centrelor de informare şi vizitare și în parteneriat cu Școlile Gimnaziale din Chilia Veche, Crișan și cu Liceul Teoretic “Jean Bart” din Sulina.

În Tulcea se va organiza o acţiune în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea, elevi şi cadre didactice de la şcolile din municipiu, ce se va desfăşura în Parcul Personalităţilor în data de 29 iunie, începând cu ora 1700 .

Este o sărbătoare a Dunării de lângă tine, de lângă noi! Fii activ pentru o Dunăre mai curată!

Mai multe informaţii pe:  www.icpdr.org/main/danube-basin/romania

 

Foto: ro.wikipedia.ro

Posted in EvenimenteComments (0)

Prelungirea termenului de valabilitate al actelor de reglementare pentru pescuit comercial


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 178 din 29.05.2017, prelungirea până la 23 iunie 2017 a valabilităţii actelor de reglementare emise în 2016 pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial în perimetrul R.B.D.D..

 

Decizia a fost determinată de faptul că Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate este încă în procedură de aprobare la Ministerul Mediului şi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi de depunerea cu întârziere a cererilor de emitere a actelor de reglementare.

 

Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.
Decizia a fost emisă urmare discuţiilor şi analizei în cadrul Comisiei Interne de Analiză, în conformitate cu următoarele acte normative:

  • Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare;
  • G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;
  • OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Ghidul solicitantului FLAG DELTA DUNĂRII


Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de partener al Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării Tulcea, popularizează pe site-ul propriu www.ddbra.ro  Ghidul Solicitantului- măsura 1, 2, 3 din cadrul Strategiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – varianta consultativă.

 

Proiectul STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ – GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 29/24.03.2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

 

Proiectul se va implementa în perioada 2017-2023, în teritoriul eligibil FLAG – comuna Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crișan, Sulina, Sfântu Gheorghe, Somova, Nufăru, Beștepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Babadag și Municipiul Tulcea.

 

Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu și cultural al comunităților din zona de pescuit și acvacultură. Măsurile prin care se implementează Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești Delta Dunării sunt:

Măsura 1: Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării.
Măsura 2: Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice.

Măsura 3: Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Acțiune de evaluare a efectivelor de pelicani


În perioada 6 – 7 mai 2017, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a desfășurat o serie de acțiuni de evaluare a efectivelor de pelicani creți și pelicani comuni de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD).

 

Această acțiune s-a desfășurat în colaborare cu Societatea Ornitologică Română și reprezintă al doilea Recensământ Internațional în Sud – Estul Europei al speciilor de pelicani, coordonat de către Society for the Protection of Prespa (Grecia).

 

Numărătoarea efectivă s-a realizat cu specialiștii instituției noastre acoperind un număr mare de lacuri și zone umede din RBDD și zona costieră a Mării Negre, pentru a obține date cât mai exacte asupra prezenței exemplarelor din cele două specii de pelicani. Observaţiile au fost efectuate în: complexul Matiţa-Merhei, Lacul Fortuna, Lacul Isac, Lacul Gorgova, golful Musura, meleaua Sf. Gheorghe, Lacul Dranov-golful Holbina, Lacul Sinoie. De asemenea, reprezentanții ARBDD împreună cu alți specialişti au efectuat survolarea zonelor greu accesibile sau inaccesibile în care se află colonii de pelicani, precum Roşca-Buhaiova şi Lac Lejai. Aceste zboruri s-au făcut utilizând un avion uşor (achiziţionat în cadrul proiectului LIFE „Salvaţi pelicanul creţ” implementat în perioada 2005-2009) pentru a obține o imagine cât mai fidelă asupra populațiilor de pelicani din aceste zone.

 

Scopul acestui recensământ coordonat la nivel internațional este de a obține, sincronizat, date numerice cu privire la populațiile de pelicani creţi (Pelecanus crispus) și pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus), atât la adulți și estimarea perechilor cuibăritoare, cât și a numărului de păsări imature, necuibăritoare. Obținerea acestor date este foarte importantă pentru a afla proporția dintre adulți și exemplarele necuibăritoare în cazul ambelor specii. Țările participante în acest an sunt: Grecia, Albania, Muntenegru, Turcia, Bulgaria și România.

 

 

Posted in EvenimenteComments (0)

ARBDD a finalizat acțiunea de repopulare cu icre embrionate de șalău pe anul 2017


În perioada 30 martie -20 aprilie 2017, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a desfășurat o nouă serie de acțiuni de repopulare a complexului lagunar Razim-Sinoe cu icre embrionate de şalău. Este al patrulea an consecutiv în care continuă campania de refacere a stocurilor de șalău prin tehnologia de reproducere naturală dirijată, cu sprijinul direct al asociațiilor de pescari din zona Sarichioi, care au pus la dispoziție reproducători începând din luna octombrie 2016.

 

Prima etapă a campaniei a avut loc pe data de 30 martie 2017, când au fost pregătite țarcurile şi au fost eliberaţi un număr de 280 de reproducători iar lansarea propriu-zisă a icrelor embrionate s-a desfășurat în 4 etape succesive: pe 6 aprilie (252 cuiburi), pe 11 aprilie (312 cuiburi), pe 14 aprilie (250 cuiburi) și pe 20 aprilie (204 cuiburi), cu un total de 1018 cuiburi de icre embrionate de șalău.

 

Complexul lagunar Razim – Sinoie este cel mai mare rezervor natural de specii de peşti de apă dulce al ţării noastre, cu un deosebit  potenţial de hrană naturală pentru şalău – una dintre speciile cu cea mai însemnată valoare comercială. Specie nemigratoare care trăieşte în apele dulci stătătoare sau lin curgătoare suportând apele salmastre (până la 13-15 % salinitate), şalăul preferă apele curate, cu hrană abundentă şi care prezintă zone cu nisip. Lagunele Razim şi Sinoie au un deosebit  potenţial de hrană naturală pentru şalău, reprezentată de cele 9 specii de guvizi care s-au  identificat  aici în număr foarte mare.

Reproducerea naturală a acestei specii se face prin depunerea icrelor pe un substrat vegetal de rădăcini adventive de salcie, rezultatele fiind în mod decisiv influențate de un complex de factori naturali (temperatura, calitatea apei, etc). Având în vedere anii cu reproducere naturală redusă, procedeul de reproducere natural dirijată prin popularea cu icre embrionate de șalău s-a demonstrat a fi o modalitate eficientă de susținere a acestei specii. Stația de la Enisala are o capacitate de 2 000 cuiburi de icre embrionate, iar un cuib conține 30 000 de icre din care rezultă în anul trei de creștere un număr de 80 – 100 pești de consum cu greutatea de 1,5 kg / buc.

 

Procesul de reproducere natural dirijată se realizează în luna aprilie iar lansarea celor peste  1000 cuiburi embrionate din anul acesta a fost finanțată de ARBDD din venituri proprii constituite din sumele aferente permiselor de acces in RBDD.

Posted in EvenimenteComments (0)