Tag Archive | "Delta Dunarii"

Vizită de evaluare pentru reînnoirea Diplomei Europei


Rezervația Biosferei Delta Dunării a primit în anul 2000 Diploma Europei pentru Arii Protejate, pentru o perioadă de 5 ani. Această distincție a fost reînnoită în anul 2005 pentru încă 5 ani și în anul 2010 pentru încă 10 ani. Diploma se acordă sub patronajul Consiliului Europei, în cadrul Convenției privind Conservarea Vieții sălbatice și a Habitatelor Naturale în Europa (Convenția Berna).
În anul premergător expirării valabilității, administratorul zonei care deține Diploma primește vizita unui expert care evaluează modul în care zona protejată a fost conservată, măsurile de protecție aplicate și eficiența acestora, îndeplinirea recomandărilor făcute de Consiliul de Miniștri la reînnoire, utilizări și activități socio-economice, conectivitatea cu alte zone, etc.
Cătălin ȚIBULEAC, Guvernatorul ARBDD a declarat că Suntem mândri că Delta Dunării deține de aproape 20 de ani această importantă distincție europeană, ceea ce ne onorează, dar în același timp ne și obligă să aplicăm cele mai potrivite măsuri de administrare care să păstreze semnificația excepțională la nivel european a acestui teritoriu. Am abordat subiecte precum biodiversitatea, utilizarea resurselor, legătura cu comunitatea locală, cooperarea internațională. Însă ne confruntăm și cu unele probleme mai sensibile, precum cea a deșeurilor, problemă care rezultă din faptul că Delta Dunării se află la capătul fluviului și, din nefericire, devine un bazin de colectare a deșeurilor. Vedem ca o soluție, pregătirea unui proiect larg european care să implementeze un sistem de gestiune integrată a deșeurilor de-a lungul Dunării cu implicarea statelor riverane.
Robert BRUNNER, expertul desemnat, a declarat „Am venit pentru a purta o discuție deschisă cu dumneavoastră și a pregăti un raport complet care să influențeze pozitiv decizia Consiliului Europei. In următoarele 2 luni voi înainta un raport ce va fi analizat la începutul anului viitor de un grup de specialiști și care apoi va fi transmis la Consiliul de miniștri care va lua decizia finală. 
Expertul vizitează Rezervația Biosferei Delta Dunării în perioada 08-12 iulie 2019 și va avea întâlniri cu personalul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, dar și cu factorii interesați din regiune. De asemenea, se va merge în Delta Dunării și la centrele de informare din Crișan, Sulina și Sf. Gheorghe unde se vor purta discuții cu autoritățile publice locale.

 

 

Posted in EvenimenteComments (0)

Atenționare privind pericolul distrugerii unor habitate naturale din R.B.D.D. prin incendiere


Având în vedere numărul mare de incendii de la începutul anului 2019 până în prezent (64 de incendii) și faptul că suntem în plină perioadă de migrație și cuibărire a multor specii de păsări, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) avertizează locuitorii și primăriile din perimetrul și limitrofe R.B.D.D. care au în jurisdicție zonele în care apar incendii că, pe lângă pericolul real asupra siguranței locuitorilor și a bunurilor acestora, o eventuală continuare a acestor practici reprezintă acțiuni de inconștiență și chiar de sabotare a patrimoniului natural din rezervație, cu repercusiuni pe termen lung.
Astfel, A.R.B.D.D. atrage atenţia asupra unor reguli ușor de respectat, precum: aprinderea focului doar în zonele special amenajate în acest scop și supravegherea acestuia; evitarea aprinderii focului în păduri, în zonele de vegetație afectate de uscăciune avansată sau pe timp de vânt intens; evitarea fumatului, aruncării mucurilor de ţigară şi a chibriturilor aprinse în zoneleacoperite de vegetaţie; stingerea focului, din zonele special amenajate în acest scop, prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ și asigurarea că nu a mai rămas jar nestins.
Potrivit Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetației ierboase și a altor resturi vegetale din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației, constituie contravenție și se sancționează conform legii cu amendă de la 130 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 170 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

 


Comunicat de presa

Posted in Informatii UtileComments (0)

Condiții pentru practicarea activității de pescuit comercial în perimetrul RBDD în anul 2019


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, ca cererile de vizare a permiselor în anul 2019 în scopul desfășurării activității de pescuit comercial în perimetrul RBDD, eliberarea autorizațiilor de pescuit comercial şi a autorizațiilor de captură/achiziție/comercializare pentru solicitanţii care dețin acte de reglementare valabile pe anul 2018 să îndeplinească pe lângă celelalte condiții legale și cele de realizare a capturilor, după cum urmează:

 • Să facă dovada realizării unei capturi de peşte în anul 2018 care să reprezinte minim 75% din cota alocată care să rezulte din declarațiile de descărcare a capturilor ce vor fi depuse la ARBDD;
 • În cazul nerealizării cotei din diverse motive, să facă dovada notificării ARBDD asupra acestui fapt și a depunerii permisului de pescuit în original în custodia ARBDD. Fiecare situație va fi prezentată în cadrul Comisiei Interne de Analiză a ARBDD.
 • Să solicite de la punctul de debarcare/centrul de primă vânzare înregistrarea capturilor de peşte și eliberarea documentelor prevăzute de lege. Pescarul trebuie să-şi ţină zilnic evidenţa capturilor realizate pe care le va transmite lunar la ARBDD până la 10 ale lunii următoare, însoţite de declaraţiile de descărcare conform prevederilor Ord.126/807/2017 cu modificările și completările ulterioare.
 • Transmiterea capturilor realizate în anul 2018 se va face până la data de 19 ianuarie 2019.

Neîndeplinirea acestei condiţii atrage după sine suspendarea/pierderea dreptului de pescuit comercial în anul 2019.

Decizia a fost luată în baza legislației specifice activităţii de pescuit comercial în perimetrul RBDD.

Comunicat de presa

Posted in Informatii UtileComments (0)

Armonia Om – Natură, cel mai important reper structural al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării


Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat marți -04 decembrie 2018, Conferința cu tema „SIDD DD – Armonia Om – Natură. Provocare în protejarea și dezvoltarea Deltei Dunării”.

Obiectivul principal al acțiunii l-a constituit informarea publicului larg, dar și a factorilor decidenți asupra beneficiilor implementării unei strategii de dezvoltare pentru o zonă cu specific teritorial unic, așa cum este Delta Dunării.

„Vorbim de armonia om-natură, de relația dintre om și natură. O relație care în ultima perioadă a degenerat. Din păcate, traversăm și în prezent o etapă în care agresiunea omului față de natură este fantastic de mare.Toată acestă agresiune s-a întâmplat în momentul industrializării, în momentul în care omenirea a intrat într-o epocă a consumului, atunci când practic omul a început să modifice mediul înconjurător pentru a-și rezolva problemele.

Toate aceste lucruri au făcut ca în 1972 la Conferința ONU de la Stockholm să se pună problema schimbărilor climatice. Semnalul de alarmă a fost acela că mediul a început să riposteze. Vedem cu toții fenomenele extreme care se întâmplă astăzi.

S-a pus atunci problema cum reușim să stabilizăm această situație conflictuală iar de aici a fost dezvoltat termenul de eco-dezvoltare. Termenul de eco-dezvoltare, cel care apare în 1972 și ulterior în 1997 prin Raportul Brundtland (care este inclus în tratatul de la Maastricht) a trasat caracteristicile noului concept de dezvoltare durabilă.

Dezvoltare Durabilă care apare și în Strategia noastră (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă) care stă la baza funcținării mecanismului financiar ITI Delta Dunării.

Dezvoltare Durabilă înseamnă acea direcție de dezvoltare care rezolvă nevoile actuale fără a periclita posibilitatatea generațiilor următoare de a-și alege calea în folosirea resurselor din teritoriul în care locuiesc.

Practic toate proiectele implementate în momentul de față prin SIDD DD se supun rigorilor protecției mediului tocmai în ideea de a susține o relație armonioasă cu natura”, a declarat Ilie Petre, președintele Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Mediul este cel mai important reper structural al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, a subliniat în cadrul reuniunii, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

În acest context, Teodorescu a reiterat nevoia de continuitate a Instrumentului Teritorial de Investiții.

„ Este foarte important, din punctul meu de vedere, să avem această continuitate și mi-aș dori din tot sufletul ca pentru Delta Dunării, zona Munților Măcinului  și nu numai, să avem proiecte care să se implementeze, cât mai multe.

Știu că lucrurile nu merg atât de bine cum ne-am fi dorit noi, dar poate în perioada următoare vom reuși să îmbunătățim situația. Repet, cred că va trebui să avem o continuitate pe finanțarea viitoare, în mod special pentru aceste două areale foarte importante pentru județul Tulcea din punct de vedere al mediului. Cred că vom reuși, cu echipa care s-a format la ITI, cu personalul care zic eu că a căpătat destulă competență și cu ajutorul oamenilor care ne-au fost, de-a lungul timpului, aproape. Sper ca, acum, din fondurile alocate să fim în stare să avem o absorbție a fondurilor de 100%“, a declarat cu acest prilej președintele Horia Teodorescu.

La rândul său, Coordonatorul ADI ITI Delta Dunării, Doina Surcel, care a și moderat reuniunea, a evidențiat faptul că: „Un target al acestui eveniment interactiv este și coagularea mediului științific și administrativ într-un efort comun cu un scop comun – dezvoltarea unui teritoriu unic așa cum este Delta Dunării, în deplină armonie cu natura”.

La eveniment a fost prezent și copreședintele Comitetului Consultativ al ADI ITI Delta Dunării, multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin.

„Când eram copil, în Delta Dunării, oamenii locului știau foarte bine ce înseamnă respectul pentru natură. Era ceva nativ.

Este important ca toată lumea să înțeleagă că nevoia de dezvoltare a comunităților trebuie să răspundă principiilor de mediu”, a declarat Ivan Patzaichin, un susținător al valorilor tradiționale ale Deltei.

La conferință au participat alături de reprezentanți ai mediului științific și oficiali ai administrației locale, Ioana Maria Ciocoiu, director al Direcției Analiză și Programare, Ministerul Fondurilor Europene, Ciceronis Cumpănășoiu – director general POPAM, Bogdan Chițescu – director general adjunct Direcția Generală Programe Europene, Infrastructură Mare din cadrul MFE.

În cadrul evenimentului au fost prezentate elemente definitorii ale componentei Mediu în ecuația dezvoltării durabile ITI. Intervențiile au vizat, printre altele, reconstrucția ecologică, regulamentul de urbanism și transportul naval în Delta Dunării, conservarea biodiversității din Parcul Național Munții Măcinului.

Posted in EvenimenteComments (0)

S-a înființat Comitetul Pescăresc din RBDD


În data de  21 noiembrie 2018, la sediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea a avut loc prima ședință a Comitetului Pescăresc din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) la care au participat reprezentanții organizațiilor, asociațiilor și federațiilor de pescari care activează în perimetrul RBDD.
Urmare întâlnirilor anterioare avute de Guvernatorul ARBDD cu comunitățile de pescari din  Sarichioi, Crișan, Caraorman, Mila 23, Murighiol, Mahmudia, Ceamurlia, Jurilovca, Sulina și Sf. Gheorghe au fost adunate mai multe propuneri privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii, a dimensiunilor, speciilor, metodelor și uneltelor de pescuit permise în anul 2019.
În cadrul ședinței Comitetului Pescăresc RBDD au fost analizate și discutate fiecare dintre aceste propuneri. Au fost stabilite de comun acord propunerile finale ce vor fi susținute de către ARBDD în întâlnirile cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) pentru a fi evaluate și incluse în Ordinul de prohibiție a pescuitului în anul 2019.

 

Posted in EvenimenteComments (0)

Vineri, la Crișan: S-a deschis sezonul turistic estival în Delta Dunării


Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat, vineri, la deschiderea sezonului turistic estival în Delta Dunării, eveniment organizat la Crișan, de Asociația Litoral Delta Dunării și Asociația Patronatului Turismului din Delta Dunării.

 

În cadrul evenimentului de vineri după amiază, au fost decernate și premiile „AmFostAcolo.ro“ (cel mai mare site de impresii turistice). De asemenea, a fost realizat bilanțul pe anul anterior, au fost purtate discuții despre așteptările pentru anul în curs și au fost prezentate principalele oportunități pentru 2017.

 

„Lumea  a început sa audă mai mult de Delta Dunării, iar turiștii sunt tot mai mulți. Este județul cu cel mai mare potențial, de aceea îmi doresc pentru noi un turism responsabil, civilizat, corect, eco. Vreau ca turistul să se simtă în Deltă așa cum se simte cel de pe pliantul de prezentare, fericit. De aceea, mi-am propus și îmi doresc ca o parte importantă din miliardul de euro derulat prin ITI Delta Dunării să se ducă către responsabilizarea atât a proprietarilor de pensiuni sau hoteluri, prin accesarea de către aceștia a priorităților de investiții destinate promovării spiritului antreprenorial în vederea dezvoltării turismului în Delta Dunării“, a transmis vicepreședintele CJ Tulcea, Dumitru Mergeani.

Posted in Informatii UtileComments (0)

Cupa Deltei la stiuca- editia a patra – 2015


In perioada 06-08 noiembrie 2015 in zona localitatii Crisan, judetul Tulcea, din Delta Dunarii va avea loc cea de-a patra editie a competitiei Cupa Deltei la stiuca. Evenimentul este organizat de Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Culturalfiliala Tulcea in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Producatorilor de peste din Delta Dunarii.

Perioada de desfăşurare: 6-8 noiembrie 2015

Program de desfăşurare:

Ziua a I-a – Vineri 06 noiembrie 2015 -Sosire participanti -Cazare la pensiuni loc. Crisan Ora 17:00 -Sedinta tehnica Ora 19:00 -Cina Ziua a II-a –

Sambata 07 noiembrie 2015

Ora 06.30 -Imbarcare pe nave si transfer catre refugiul turistic amplasat langa pistele de concurs. Ora 07.30 -Imbarcare in barcile de concurs – Mic dejun la pachet Ora 8.00 -Start mansa 1 Ora 11:30 -Sfarsitul primei manse -Intocmirea fiselor de arbitraj Pranz, picnic Ora 13:30 -Imbarcarea in barcile de concurs Ora 14:00 -Start mansa a II-a Ora 17:00 -Sfarsit mansa a II-a -Intocmirea fiselor de arbitraj-mansa a II-a -Imbarcare nave si transfer catre Crisan -Cina Ziua a III-a –

Duminica 08 noiembrie 2015

Ora 06:30 -Imbarcare pe nave si transfer catre refugiul turistic amplasat langa pistele de concurs. Ora 07:30 -Imbarcare in barcile de concurs- Mic dejun la pachet Ora 08:00 -start mansa a III-a Ora 12:00 -Sfarsit mansa a III-a -Arbitraj -Pranz , picnic -Festivitate de premiere

Posted in EvenimenteComments (0)

Parteneriat pentru restaurarea ecosistemelor acvatice din Delta Dunării


Joi, 9 iulie 2015, ec. Mihaela Lungu, șef Serviciu Accesare Fonduri Externe a participat la conferința de lansare a proiectului “Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Șontea-Fortuna-componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 și ROSCI0065 din Rezervația Biosferei Delta Dunării”

 

“Delta Dunării constituie una dintre principalele avuții ale județului nostru dar trebuie să ținem cont de faptul că este în egală măsură o oportunitate de dezvoltare care impune respectarea unor condiții stricte de exploatare, datorită cadrului normativ național și internațional.

Consiliul Județean Tulcea este un susținător important al tuturor demersurilor ce au în centru Delta Dunării și biodiversitatea sa. În calitate de beneficiar al mecanismului ITI, am obținut o alocare importantă , de 60 de milioane de Euro în cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional  Infrastructura Mare (2014-2020) pentru proiectele prioritare  “Monitorizarea habitatelor din arealul ecosistemului Delta Dunării” și “Menţinerea stării de conservare a habitatelor”.  Datorită acestui sprijin financiar generos, îmi exprim speranța că vom fi invitați la lansarea altor proiecte la fel de valoroase ca cel al cărui start oficial îl dăm astăzi. Vă felicit încă o dată și vă doresc succes !” – a transmis  Mihaela Lungu din partea președintelui Horia Teodorescu .

 

Proiectul este implementat în perioada 19.05.2015-30.04.2016 , de un parteneriat format din Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea și Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii.

 

Posted in Administratie, EvenimenteComments (0)

Măsuri specifice adoptate de jandarmi pe timpul desfăşurării manifestării sportive „RALIUL DELTEI DUNĂRII”


În perioada 04 – 06 iunie a.c., aproximativ 350 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea şi Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa, în cooperare cu lucrători din cadrul I.P.J. Tulcea, vor asigura măsurile de ordine publică în municipiul şi pe raza judeţului Tulcea, cu ocazia desfăşurării competiţiei “RALIUL DELTEI DUNĂRII”.

Misiunile jandarmilor, prin adoptarea unui sistem de posturi fixe, patrule de ordine publică şi echipe de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, au în vedere asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică corespunzător, condiţii de securitate pentru toţi participanţii la această manifestare sportivă, buna desfăşurare a manifestărilor ocazionate de acest eveniment, prevenirea şi combaterea oricăror fapte care pot duce la tulburarea ordinii publice, precum şi depistarea, identificarea şi dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale.

În scopul prevenirii incidentelor nedorite, jandarmii fac următoarele recomandări, atât cetăţenilor municipiului Tulcea, cât şi persoanelor care se deplasează din alte judeţe în zona de desfăşurare a probelor de concurs:

 • să respecte toate măsurile luate de organizatori şi indicaţiile jandarmilor aflaţi în dispozitivele de ordine publică pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de maximă siguranţă;
 • să respecte locurile stabilite pentru spectatori şi să se dispună numai în zonele destinate staţionării publicului;
 • să nu pătrundă în spaţiul destinat concursului;
 • să evite deplasarea pe sectoarele de drum interzise staţionării pe timpul desfăşurării probei superspeciale din municipiul Tulcea;
 • să se delimiteze de persoanele sau grupurile de persoane care se manifestă contrar normelor de conduită civică sau care prezintă un comportament deviant;
 • să supravegheze îndeaproape comportamentul copiilor, să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, etc.) şi să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia;
 • să sesizeze prompt organele de ordine publică prin intermediul apelului unic 112, despre săvârşirea unei fapte penale sau contravenţionale sau despre producerea unei situaţii de urgenţă ce reclamă prezenţa imediată a unei agenţii specializate de intervenţie (ambulanţă, pompieri, poliţie, jandarmi).

 Pe timpul desfăşurării competiţiei, spectatorilor le este interzis :

 • să consume băuturi alcoolice;
 • să poarte arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente;
 • să arunce cu obiecte pe traseul de desfăşurare a competiţiei sau în direcţia altor persoane, să afişeze în zona de desfăşurare, inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică;

Posted in Evenimente, SportComments (0)

Raliul Deltei Dunării 2015, la o săptămână distanţă de start


Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Vasile Strat, a participat joi, 28 mai, la conferinţa de presă prilejuită de apropiata lansare a evenimentului Danube Delta Rally 2015, ediţia a XVI-a, ce urmează a se desfăşura în perioada 4-6 iunie, în judeţul nostru.

Cea mai amplă competiţie sportivă din judeţul nostru şi una dintre cele mai bune la nivel national, Danube Delta Rally sau, cum este mai cunoscut tuturor, Raliul Deltei Dunării a evoluat de la an la an, ajungând acum, la cea de-a treia ediţie de la reluarea competiţiei, în 2013, să fie un eveniment consacrat, recunoscut de forurile internaţionale de profil. Astfel, potrivit organizatorilor, examenul de candidatură pentru FIA – European Rally Trophy pe care organizatorii l-au trecut cu succes în 2014, îsi arată rezultatele în acest an, Raliul Deltei Dunării contând atât ca etapa a V-a în FIA European Rally Trophy, cât și ca etapa a III-a in Campionatul Național de Raliuri – Dunlop.

Îi avem astăzi alături de noi pe cei care au readus pe scena tulceană Raliul Deltei Dunării, un eveniment auto binecunoscut locuitorilor acestui judeţ. Lor le suntem în continuare recunoscători că, în urmă cu trei ani, după două decenii de absenţă,  clubul sportiv MotorSport a reuşit să readucă la Tulcea o competiţie sportivă de excepţie, cu un succes răsunător. Raliul Deltei Dunării este un mare eveniment pentru noi, cei din judeţul Tulcea, fiind totodată şi o mare activitate economică. Cu fiecare an ce trece, am constatat o mai mare implicare a organizatorilor şi a autorităţilor, o mai mare desfăşurare de forţe, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un eveniment mult mai complex, cu o participare mult mai amplă şi, implicit, cu măsuri suplimentare ce ţin de buna desfăşurare a acestuia. Nu-mi rămâne decât să le urez succes participaţilor la această competiţie, să felicit organizatorii şi să-i asigur că şi în anul următor le vom fi alături cu tot ceea ce va fi necesar”,  a declarat cu acest prilej vicepreşedintele Vasile Strat.

Noutăţile ediţiei din acest an vizează un număr record de echipaje naţionale şi internaţionale înscrise la start, 54 la număr,  acestea constituind şi cel mai mare număr de echipaje înscrise în etapele desfășurate până în prezent în Campionatul Național de Raliuri Dunlop – 201. Dintre acestea, 11 echipaje sunt înscrise în lupta pentru podiumul European Rally Trophy de la Tulcea.

Din lista de înscrisi pentru Raliul Deltei Dunării se pot remarca, alături de piloți români consacrați precum Simone Tempestini, Dan Gîrtofan, Edwin Keleti și piloți din străinatate, Georgi Geradzhiev din Bulgaria, Tomas Popisilik din Cehia, dar și o cunoștință mai veche a tulcenilor, Ekaterina Stratieva din Bulgaria. O prezență inedita la linia de start a Danube Delta Rally®-2015 este echipajul din Emiratele Arabe Unite, Rashid Al-Ketbi și Karina Hepperle, reprezentând echipa Skydive Dubai, a cărui proprietar este Prințul Coroanei din Dubai.

 

    „Anul 2014 a fost un an foarte greu pentru noi din multe puncte de vedere, dar în special din perspectiva alinierii regulamentelor naționale la stardardele europene impuse de către Federația Internațională  a Automobilului (FIA) şi credem că în mare parte suntem pregătiţi să facem faţă acestei noi provocări. Suntem convinşi că toate eforturile echipei şi ale partenerilor noştri vor fi răsplătite săptămâna viitoare, când ne așteptăm la un spectacol automobilistic demn de eforturile generale depuse de la reactivarea Raliului Deltei in 2013 până acum. Vom avea parte de un regal automobilistic, la propriu şi la figurat, dată fiind participarea onorantă la Startul Festiv şi la Shakedown a Al Alteței Sale Regale Principele Nicolae al României. Pe lângă spctacolul automobilostic, vă garantăm şi multe alte surprize.

     Din nou, atât Consiliul Judetean Tulcea, prin Domnul Preşedinte Horia Teodorescu, cât şi Primaria Tulcea, prin Domnul Primar Constantin Hogea, s-au alăturat acestui proiect de suflet, iar eu personal ţin să le mulţumesc şi pe această cale”, a declarat Mihai Tănase, organizatorul Raliului Deltei Dunării.

Raliul este organizat de Clubul Nautic Motorsport sub egida Federației Internaționale a Automobilului si a Federației Române de Automobilism Sportiv, în parteneriat cu Consiliului Judeţean Tulcea si Primăria Tulcea, cu sprijinul Direcției Silvice Tulcea, a Directiei Județene pentru Sport și Tineret si a Primăriei Jurilovca, precum şi cu aportul unor sponsori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Administratie, Evenimente, SportComments (0)