Tag Archive | "Politia Tulcea"

ACȚIUNE DE INFORMARE A CETĂȚENILOR, DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIȘTII TULCENI


Astăzi, 29.08.2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat o acțiune de informare a cetățenilor cu privire la noile modificări  aduse  legislației privind circulația pe drumurile publice.

 

La data de 29 august a.c., polițiștii tulceni au desfășurat activități de informare pe raza municipiului Tulcea, unde au purtat discuții cu conducătorii de autovehicule cu privire la noile modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind regulile de circulație pe drumurile publice, având drept scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de distragerea atenției  conducătorului de vehicule prin folosirea telefonului mobil.

În mai puțin de 2 luni se va interzice ținerea în mână ori folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare.

Nerespectarea noilor prevederi se va sancționa cu patru puncte de penalizare și amendă cuprinsă între 6-8 puncte-amendă. De asemenea, vor fi sancționați cu amendă și conducătorii de vehicule pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Mai mult decât atât, în momentul în care conducătorul unui vehicul încalcă o regulă privind circulația vehiculelor în timp ce ține în mână sau folosește telefonul ori un alt dispozitiv mobil, va fi sancționat cu 4-5 puncte-amendă și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, având în vedere că în acest caz gradul de pericol social crește.

Potrivit noii reglementări, au fost modificate și prevederile referitoare la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație susținut în vederea reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. De asemenea, au fost introduse și noi articole care prevăd, pentru titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, obligativitatea susținerii unui test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru conducerea sub influența alcoolului sau nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Folosirea telefonului mobil și a altor dispozitive electronice de comunicare sau divertisment, în timpul mersului, reprezintă unul dintre principalii factori de distragere a atenției pentru conducătorii de vehicule, constituind o reală problemă pentru siguranța rutieră și un factor concurent la producerea de evenimente rutiere grave pe drumurile publice.

Astfel de acțiuni vor fi derulate și în perioada următoare de către polițiștii tulceni, în vederea informării conducătorilor de vehicule cu privire la modificările legislative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului. nr. 195/2002,  privind circulația pe drumurile publice.

 • Art. 36 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea: „Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:„ În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

 • Art. 100 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 100 alin. (3), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h),  cu următorul conținut: „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 1. h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor”.
 • Art. 101 alin. (1) pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 101 alin. (1), după pct. 18 se introduce un nou punct, pct. 19,  cu următorul conținut: „ Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

 1. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia”.
 • Art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 106 prevedea:

„Art. 106

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

 1. a) când permisul de conducere i-a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 2. b) când fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;
 3. c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 106 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5)”.

 • Art. 106^1-106^2 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 106 se introduc două noi articole, art. 106^1-106^2,  cu următorul conținut:

„Art. 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

 1. a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
 2. b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

ART. 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.

(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28”.

 • Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 prevedea:

„(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

 1. a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:

(…)

 1. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 se abrogă.

 • Art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 6 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 108 alin. (1) lit. c), după pct. 5 se introduce un nou punct, pct. 6,  cu următorul conținut:

„6. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

 

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

Sărbătoare cu amenzi “la greu” şi beţivani la volan


În perioada 15 – 18 august a.c., aproape 400 de polițiști au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, siguranța și fluența traficului rutier şi pentru menţinerea ordinii şi siguranței publice, cu ocazia activităților culturale organizate în perioada minivacanței de Sfânta Marie.

 

În această periodă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea și-a concentrat acţiunile pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Tulcea şi la toate manifestările organizate pe raza judeţului, alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În acest interval de timp, polițiștii tulceni au intervenit la 261 de evenimente semnalate prin Apelul de Urgență 112.

         Au fost constatate 35  infracțiuni, din care 22 de natură judiciară, 10 la regimul circulației rutiere și 3 de altă natură.

Polițiștii  au aplicat 305 sancţiuni contravenționale, dintre care 30 la Legea nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică și 275 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, valoare totală a sancțiunilor contravenționale fiind de 170.000 lei.

Poliţia Rutieră a fost prezentă în municipiul Tulcea și pe principalele drumuri care tranzitează judeţul, în vederea fluidizării circulaţiei, pentru evitarea blocajelor și prevenirea accidentelor rutiere.

Efectivele Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea au fost în teren pentru menținerea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi fluidizarea traficului rutier, în zona centrală a municipiului şi pe raza întregului judeţ, astfel încât evenimentele organizate să se desfășoare în condiții de normalitate.

 

Exemple:

 

Infracțiuni constatate la regimul rutier

La data de 15.08.2019, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat din Tulcea, care conducea un autoturism pe strada Livezilor, din municipiu, având o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

La data de 16.08.2019, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat din Tulcea, care conducea un auto pe raza localității Babadag, județul Tulcea, având o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

La data de 19.08.2019, polițiștii Serviciului Rutier au depistat în trafic un bărbat din Tulcea, care conducea un autoturism în localitatea Horia, având o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

Comunicat IPJ Tulcea

Posted in Informatii UtileComments (0)

Scandalagiu din Isaccea, potolit de “mascaţi”


 

Azi, 30.07.2019, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au acționat pe raza localității Isaccea, la salvarea unei persoane recalcitrante care distrugea bunuri dintr-o societate și amenința că se sinucide.

 

În după-amiaza zilei de 30 iulie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat prin numărul de urgență 112, despre faptul că, o persoană în vârstă de 31 de ani, din Tulcea, aflată într-o stare vădită de agitație, a început să distrugă bunuri din incinta unei societăți comerciale din localitatea Isaccea și amenința că se va sinucide, punând în pericol viața și integritatea corporală a celor din jurul său.

S-a constituit o echipă de intervenție formată din echipaje de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Isaccea, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale și negociatorul poliției, comisarul-șef de poliție Țugui Lucian.

Având în vedere faptul că persoana în cauză era foarte agitată și prezenta un pericol pentru cei din jur, s-a intervenit în forță, persoana a fost imobilizată și ulterior a fost transportată cu o ambulanță la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Tulcea.

În continuare, polițiștii fac verificări pentru lămurirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

 

Comuncat de presa

Posted in EvenimenteComments (0)

Doi tulceni au încercat să se sinucidă


Într-un interval de 24 de ore, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Delta” Tulcea, în cazul a două evenimente și Inspectoratul Județean de Jandarmi, la un eveniment, au intervenit la două sesizări privind tentative de suicid.

         Astfel, în cursul zilei de 24 iulie a.c., a fost primit un apel prin numărul de urgență 112, prin care o persoană, în vârstă de 39 de ani, din Tulcea, solicita să discute cu negociatorul poliției, comisarul-șef de poliție Țugui Lucian, amenințând că se va sinucide dacă nu comunică cu acesta.

         La fața locului s-au deplasat un echipaj format din polițiști de ordine publică și un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea. După cele două echipaje, la fața locului a ajuns și negociatorul poliției, comisarul-șef de poliție Țugui Lucian care a convins-o să renunțe la gestul sinucigaș.

 

Azi dimineata, în jurul orei 8.00, o persoană de 37 de ani, din Tulcea s-a urcat pe o clădire dezafectată situată pe strada Isaccei și a anunțat că intenționează să se sinucidă.

La eveniment au intervenit echipaje de ordine publică ale Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, Inspectoratului Județean de Jandarmi Tulcea și echipaje ale  Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea.

Negociatorul poliției, comisarul-șef de poliție Țugui Lucian, a purtat discuții cu cel care amenința să se sinucidă.

Bărbatul, aflat într-o stare vădită de agitație , a adunat mai multe cărămizi, pe care intenționa să le arunce de pe clădire, existând riscul de a pune în pericol trecătorii.

În urma acestui fapt, echipajele de ordine publică au mărit perimetrul de protecție, solicitând cetățenilor aflați în zonă, să se îndepărteze.

După aproximativ 80 de minute, negociatorul poliției, domnul comisar-șef de poliție Țugui Lucian a reușit să convingă bărbatul de 37 de ani să coboare în siguranță, fiind predat echipajului SMURD în vederea acordării ingrijirilor de specialitate.

 

Posted in EvenimenteComments (0)

Noapte albă in Vest din cauza a două scandalagioaice


In Cartierul Vest, azi noapte, doua femei, mama si fiica, au tinut treaz un sfert din cartier. Totul a inceput pe la ora inserarii, acestea fiind in fata blocului de pe Constructorilor, mai exact la I2.

Acolo s-au luat la cearta cu o alta persoana, aceasta din urma reprosandu-le ca toata ziua stau si se leaga de trecatori, chiar si copii fiind. Cele doua femei, cunoscute in zona ca avand probleme la “mansarda” au inceput spectacolul abia dupa lasarea intunericului, de la geamul garsonierei(debranasata de la ENEL de  mai bine de trei ani). Pe rand, sau amandoua simultan, au strigat vrute si nevrute, vorbind cu personaje imaginare sau vecini.

A venit Jandarmeria, Politia,  Salvarea, oamenii legii nescapand de diareea verbala a celor doua dudui pline de adrenalina si deloc Diazepam. Si uite asa, danga-langa, incuiate in garsoniera, stand mai multt la geam, si-au aruncat veninul asupra tuturor. Se pare ca trebuiesc revizuite procedurile, astfel incat sa nu se  mai repete o secventa ca cea de azi noapte, fortele de ordine neputand intra cu forta si potoli scandalagioaicele.

Abia dimineata, in jurul orei 08.00, si cu ajutorul pompierilor s-a putut intra in locuita, cele doua femei fiind duse cu ambulanta pentru acordarea de asistenta medicala de specialitate.

Se intrebau vecinele azi dimineata, “de unde or fi avut atata energie sa tipe de la geam toata noaptea? Niciuna nu munceste, aia mica stie doar sa ramana gravida si sa lase copii in grija statului”.

Chiar asa, ce energizant miraculos au folosit?

 

Iris IONESCU

Posted in EvenimenteComments (0)

Bănuit de săvârșirea unor furturi din locuințe, reținut de polițiștii tulceni


Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii a două infracțiuni de furt din locuințe, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Tulcea au identificat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu, bănuit de comiterea faptelor.

Astfel, în nopțile  de 01/02 iulie și 07/08 iulie a.c., bărbatul în cauză ar fi pătruns în două locuințe din municipiul Tulcea, situate la parterul blocurilor, de unde ar fi sustras mai multe obiecte electronice.

Bunurile au fost recuperate în totalitate și predate persoanelor vătămate.

La data de 9 iulie a.c., polițiștii tulceni l-au reținut pe tânăr pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, urmând ca în cursul zilei de azi, 10 iulie a.c., să fie prezentat Judecătoriei Tulcea cu propunere de arestare preventivă.

Posted in EvenimenteComments (0)

Accident între Babadag şi Mihail Kogălniceanu


In dimineața acestei zile, o femeie, de 42 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe DN 22-E 87 ( Babadag-Mihail Kogălniceanu) a pierdut controlul asupra direcției de mers, auto a părăsit partea carosabilă, a intrat într-un șanț de pe marginea drumului, s-a răsturnat și s-a oprit într-un copac. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

Posted in EvenimenteComments (0)

12 PERMISE REȚINUTE ÎN TULCEA ÎN ACȚIUNEA T.I.S.P.O.L.- SPEED


Peste 350 de sancțiuni și peste 10 permise de conducere reținute pentru abateri la regimul de viteză, în perioada 1 – 7 aprilie a.c., la acțiunea TISPOL – SPEED

 

În perioada 1 – 7 aprilie a.c., sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, s-a defășurat la nivel național acțiunea SPEED, înscrisă în calendarul de activități al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa  – T.I.S.P.O.L. pentru anul 2019.

Controalele Polițiilor Rutiere din Europa au vizat respectarea regimului legal de viteză și reducerea numărului și gravității consecințelor accidentelor rutiere înregistrate pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum și a celei excesive, polițiștii rutieri folosind toate aparatele radar disponibile pentru aplicarea măsurilor legale în caz de nerespectare a legislației în domeniu.

În cele șapte zile de acțiune, în județul Tulcea, au fost oprite pentru verificare 681 de autovehicule, fiind constatate 380 de abateri cu caracter contravențional.

Polițiștii tulceni au reținut 12 permise de conducere.

La data de 3 aprilie a.c., în cadrul Operațiunii SPEED MARATHON, polițiștii tulceni au acționat pe toate arterele deschise circulației publice din municipiu și județ, cu 10 aparate radar, permanent, pentru sancționarea încălcării regimului legal de viteză. Polițiștii au oprit pentru control 243 de autovehicule, au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale și au reținut 1 permis de conducere.

Viteza, sub toate formele sale, constituie principala cauză de producere a evenimentelor rutiere cu urmări grave. În această categorie sunt incluse atât deplasarea cu viteză peste limita legală, cât și neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile meteo sau de trafic, numeroase accidente putând fi observate la timp pentru a fi evitate.

Astfel de acțiuni vor continua în județul Tulcea, astfel că polițiștii le recomandă conducătorilor auto să crească atenția, nu doar în perioadele în care se anunță acțiuni ale polițiștilor rutieri, să adapteze viteza la condițiile rutiere și meteo, și să respecte regulile de circulație, care ne ajută pe toți, în calitate de participanți la trafic, să ajungem în siguranță la destinație.   

 Comunicat de presa

Posted in EvenimenteComments (0)

POLIȚIȘTII TULCENI ACȚIONEAZĂ PERMANENT PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE


Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat acțiunea TRUCK and BUS, pentru verificarea activităților de transport public de persoane și mărfuri. Activitățile de control s-au desfășurat simultan în toate statele membre ale Uniunii Europene, conform Calendarului de activități TISPOL.

 

Polițiștii tulceni au verificat peste 180 de autovehicule și au constatat peste 70 de abateri la regimul rutier.

 

 

         În perioada 18 – 24 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au desfășurat acțiuni pentru reducerea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă.

         În cadrul acțiunii, polițiștii tulceni au depistat și sancționat conducătorii auto care efectuau transport public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri, precum și pe cei care transportau mărfuri, fără a respecta legislația în vigoare.

Astfel, polițiștii rutieri au verificat 190 de autovehicule, dintre care 110 de autovehicule de transport marfă și 80 de autovehicule de transport de persoane.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii tulceni au aplicat 8 sancțiuni contravenționale conducătorilor autovehiculelor de transport de persoane și 70 de sancțiuni contravenționale celor care efectuau transport de marfă.

Astfel de acțiuni vor continua, vizând în continuare reducerea victimizării din accidente rutiere prin combaterea încălcării normelor legale privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri.

 Comunicat de presa

Posted in EvenimenteComments (0)

Braconier dus la “răcoare”si beţivani la volan


Mandat pus în executare de polițiștii tulceni

La data de 18 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Tulcea, un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din comuna Crișan, pe numele căruia Judecătoria Tulcea a emis un mandat de executare a pedepsei de 80 de zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj piscicol.

Bărbatul a fost escortat și introdus în Penitenciarul Tulcea, în vederea executării pedepsei.

 

 

Activitate rutieră

La data de 18 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un bărbat de 27 de ani, din Babadag, care a condus un auto, pe DN 22, la intrare în  localitatea Frecăței, având plăcuțele de înmatriculare reținute și permisul de conducere suspendat.

 

La data de 18 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din  Tulcea, care a condus un autoturism, pe raza localității Valea Teilor, având permisul de conducere anulat și fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,58  mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

La data de 19 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Aliman, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 22, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate cauzele, polițiștii tulceni au întocmit dosare penale.

 

Posted in EvenimenteComments (0)