Tag Archive | "Tulcea"

ACȚIUNE DE INFORMARE A CETĂȚENILOR, DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIȘTII TULCENI


Astăzi, 29.08.2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat o acțiune de informare a cetățenilor cu privire la noile modificări  aduse  legislației privind circulația pe drumurile publice.

 

La data de 29 august a.c., polițiștii tulceni au desfășurat activități de informare pe raza municipiului Tulcea, unde au purtat discuții cu conducătorii de autovehicule cu privire la noile modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind regulile de circulație pe drumurile publice, având drept scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de distragerea atenției  conducătorului de vehicule prin folosirea telefonului mobil.

În mai puțin de 2 luni se va interzice ținerea în mână ori folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare.

Nerespectarea noilor prevederi se va sancționa cu patru puncte de penalizare și amendă cuprinsă între 6-8 puncte-amendă. De asemenea, vor fi sancționați cu amendă și conducătorii de vehicule pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Mai mult decât atât, în momentul în care conducătorul unui vehicul încalcă o regulă privind circulația vehiculelor în timp ce ține în mână sau folosește telefonul ori un alt dispozitiv mobil, va fi sancționat cu 4-5 puncte-amendă și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, având în vedere că în acest caz gradul de pericol social crește.

Potrivit noii reglementări, au fost modificate și prevederile referitoare la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație susținut în vederea reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. De asemenea, au fost introduse și noi articole care prevăd, pentru titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, obligativitatea susținerii unui test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru conducerea sub influența alcoolului sau nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Folosirea telefonului mobil și a altor dispozitive electronice de comunicare sau divertisment, în timpul mersului, reprezintă unul dintre principalii factori de distragere a atenției pentru conducătorii de vehicule, constituind o reală problemă pentru siguranța rutieră și un factor concurent la producerea de evenimente rutiere grave pe drumurile publice.

Astfel de acțiuni vor fi derulate și în perioada următoare de către polițiștii tulceni, în vederea informării conducătorilor de vehicule cu privire la modificările legislative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului. nr. 195/2002,  privind circulația pe drumurile publice.

 • Art. 36 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea: „Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:„ În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

 • Art. 100 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 100 alin. (3), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h),  cu următorul conținut: „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 1. h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor”.
 • Art. 101 alin. (1) pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 101 alin. (1), după pct. 18 se introduce un nou punct, pct. 19,  cu următorul conținut: „ Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

 1. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia”.
 • Art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 106 prevedea:

„Art. 106

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

 1. a) când permisul de conducere i-a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 2. b) când fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;
 3. c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 106 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5)”.

 • Art. 106^1-106^2 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 106 se introduc două noi articole, art. 106^1-106^2,  cu următorul conținut:

„Art. 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

 1. a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
 2. b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

ART. 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.

(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28”.

 • Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 11/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 prevedea:

„(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

 1. a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:

(…)

 1. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 se abrogă.

 • Art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 6 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 108 alin. (1) lit. c), după pct. 5 se introduce un nou punct, pct. 6,  cu următorul conținut:

„6. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

 

 

Posted in Informatii UtileComments (0)

Gala Voluntarilor 2019 – Tulcea


Organizația noastră derulează în perioada 20 august – 13 decembrie 2019 proiectul Gala Voluntarilor 2019 – Tulcea, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Tulcea și Direcția Județeană de Sport și Tineret Tulcea (care asigură premii pentru voluntarii până în 35 de ani).

Pentru realizarea scopului propus, creşterea implicării cetățenilor în proiecte ce vizează accesul la actul cultural, proiectul cuprinde 2 activități majore: o sesiune de formare pe metode non-formale de educație (3-5 septembrie 2019) și evenimentul cultural Gala Voluntarilor tulceni 2019 (30 noiembrie 2019).

Pentru prima activitate, cursul de formare se va derula la Casa Tineretului, str. Isaccei, nr. 24, sala 5, între orele 10 – 18. Înscrierile se fac prin mesaj pe pagina facebook a organizației (celisea ong) sau a coordonatorului de proiect (simionescu carmen).

A doua activitate este concepută ca un eveniment prin care comunitatea tulceană mulțumește efortului depus ca voluntar în anul 2019. Spectacolul va fii structurat pe trei componente: oferirea diplomelor de ”voluntarul anului” unui număr de 140 persoane (100 tineri, 40 adulți), momente de relaxare și spectacol de muzică și dans și momente de socializare la bufetul din finalul evenimentului, moment în care fiecare premiat va primi și câte ceva din partea organizatorilor.

 

Ne vom bucura să vă avem alături de noi în derularea acestui proiect.

 

ing. Carmen Simionescu

coordonator proiect

 

Posted in EvenimenteComments (0)

Calendarul zilei de 29 august


Evenimente si sarbatori

 * In calendarul ortodox: Taierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezatorul; Cuv. Teodora.
 * Sarbatoare nationala in Slovacia. Ziua Insurectiei nationale.
 1261Urban al IV-lea devine papa, ultimul care ajunge papa fara sa fi fost mai intai cardinal.
 1484Cardinal Giovanni Battista Cibo este ales papa sub numele Inocentiu al VIII-lea.
 1526Batalia de la Mohacs. Armata ungara a fost zdrobita de turci (Suleiman Magnificul), care au ocupat Buda (8 septembrie 1526).
 1533Francisco Pizarro il executa pe Atahuallpa, al treisprezecelea si ultimul imparat al incasilor.
 1756Frederic cel Mare ataca Saxonia; inceputul Razboiului de Sapte Ani.
 1831Britanicul Michael Faraday a descoperit inductia magnetica.
 1885Germanul Gottlieb Daimler a brevetat motocicleta.
 1936In urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania si Italia, Nicolae Titulescu este inlaturat de la conducerea Ministerului de Externe al Romaniei.
 1944Delegatia Romaniei pleaca la Moscova, pentru incheierea armistitiului cu Natiunile Unite.
 1949Uniunea Sovietica testeaza prima sa bomba atomica la Semipalatinsk, Kazakhstan.
 1966Ultimul concert Beatles la San Francisco, SUA.

Nasteri

🚼 1619Jean-Baptiste Colbert, economist francez (d. 1683).
🚼 1632John Locke, filosof englez (d. 1704).
🚼 1749Sir Gilbert Blane, medic scotian (d. 1834).
🚼 1780Jean Auguste Ingres, pictor francez (d. 1867).
🚼 1809Oliver Wendell Holmes, medic englez (d. 1894).
🚼 1810Juan Bautista Alberdi, scriitor aregntinian (d. 1884).
🚼 1821Louis Laurent Mortillet, antropolog francez (d. 1898).
🚼 1832Neculai Culianu, matematician si astronom roman, membru corespondent (din 1889) al Academiei Romane (d. 1915).
🚼 1862Maurice Maeterlinck, scriitor belgian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1911 (d. 1949).
🚼 1891?ihail Cehov, actor, regizor si scriitor rus (d. 1955).
🚼 1904Werner Forssmann, chirurg german, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1956.
🚼 1914Bernard Vonnegut, chimist american (d. 1997).
🚼 1915Ingrid Bergman, actrita americana de origine suedeza (d. 1982).
🚼 1920Ray Bradbury, scriitor american.
🚼 1935Titus Raveica, politician roman.
🚼 1938Hermann Nitsch, artist austriac.
🚼 1939Radu Bercea, pictor roman.
🚼 1943Petre Magdin, compozitor, interpret, publicist roman.
🚼 1946Ion Chelaru, actor roman de teatru.
🚼 1948Constantin Faina, politician roman.
🚼 1958Michael Jackson, interpret si compozitor american de muzica pop (d. 2009).
🚼 1980Corina Ungureanu, gimnasta si antrenoare romanca.

Decese

1780Jacques-Germain Soufflot, arhitect francez (n. 1713).
1799Papa Pius al VI-lea (n. 1717).
1868Christian Schonbein, chimist germano-elvetian (n. 1799).
1904Murad al V-lea, sultan otoman (n. 1840).
1935Astrid a Suediei, sotia regelui Leopold al III-lea al Belgiei (n. 1905).
1943Boris al III-lea, rege al Bulgariei.
1945Constantin Tanase, actor roman (n. 1880).
1961George Margarit, poet roman.
1975Theodor Constantin, prozator roman (n. 1910).
1982Ingrid Bergman, actrita suedeza (n. 1915).
2005Radu Anton Roman, scriitor roman (n. 1948).
2005Antonie Plamadeala, inalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane, mitropolit al Ardealului (n. 1926).

Posted in EvenimenteComments (0)

Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca 2019, cu 30.000 de porții pregătite


Azi, 28 august 2019, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a participat, alături de vicepreședintele Petre Badea, primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion și managerul FLAG Delta Dunării, Valentin Moldoveanu, la conferința de lansare a celei de a doua ediții a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca (31 august – 1 septembrie 2019).

Proiectul festivalului este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (valoare finanțare nerambursabilă   – 966,450.00 lei cu TVA),  prin  Măsura 3 „Promovarea bunăstării sociale, a inovarii și a patrimoniului cultural al zonei” din cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală  a Asociației –  Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, beneficiar fiind Comuna Jurilovca.

„Acest eveniment a fost creat de Eugen Ion, de pe vremea când nici nu era primar. Inițiativa a pornit prin eforturi proprii, din dorința de a-și promova localitatea în care își desfășura activitatea. Inițiativa s-a extins, a avut succes, a dat Dumnezeu să ajungă și primar și să dezvolte acest eveniment, unul între primele trei evenimente majore pe zona de cultură și tradiții din județul nostru. Faptul că a știut să-și gestioneze foarte bine evenimentul, inclusiv sursele de finanțare, este doar meritul lui. Faptul că Jurilovca a ajuns să arate ca în prezent este de felicitat, de asemenea. Cred că domnul primar nu se va opri aici iar localitatea va avea o dezvoltare benefică din punct de vedere al turismului tulcean. Nu degeaba comuna a fost desemnată destinație europeană de excelență, nu degeaba Jurilovca a devenit sat cultural al României în anul 2015, nu degeaba oamenii care trec prin Jurilovca se întreabă ce se întâmplă în satul acesta de arată așa bine“, a declarat președintele Horia Teodorescu.

„Deja la nivel național se știe că la Jurilovca se pregătește cel mai bun borș de pește dar și în cantitatea cea mai mare, ținând cont că, în anul 2018, am pus la dispoziția participanților un număr de 20.000 de porții. Anul acesta, vom avea 30.000 de porții pregătite, determinat și de faptul că se organizează excursii pe pachete pe traseul București-Jurilovca, tocmai pentru a participa la acest eveniment. Vorbim de 5 tone și jumătate de pește și nu vorbim de pește de import, ci de achiziție de pește din zonele noastre. La acestea se adaugă și 35 de standuri numai cu produse alimentare“, a declarat primarul Eugen Ion.

Proiectul „Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca” privește organizarea a trei ediții ale Festivalului,  precum și publicarea și distribuirea unei Cărți de bucate bilingvă cu rețete tradiționale din gastronomia deltaică în câte 500 de exemplare la fiecare ediție.

Programul artistic din acest an al festivalului cuprinde recitaluri susținute de Lidia Buble, Andra, Radu Captari, Valentin Sanfira, Georgiana Mariana Chiriță, alături de ansambluri locale lipovenești.

Comunicat de presa

Posted in EvenimenteComments (0)

Calendarul zilei de 28 august


Evenimente si sarbatori

 * In calendarul ortodox: Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocita;.
 * In calendarul romano-catolic: Augustin de Hipona (d. 28 august 430), episcop, doctor al Bisericii;.
 * In calendarul luteran: Augustin de Hipona;.
 * In calendarul anglican: Augustin de Hipona;.
 * In calendarul greco-catolic: Moise Etiopianul, calugar (d. 400), Augustin de Hipona, episcop (d. 430).
 476Sfarsitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustus (475-476), ultimul imparat, este detronat de Odoacru, capetenia herulilor (neam germanic din uniunea de triburi a gotilor). Instaurarea dominatiei germanice in Italia.
 1619Ferdinand al II-lea este ales imparat al Sfantului Imperiu Roman.
 1804La 28 august/9 septembrie 1804, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucurestiului. Dupa aceasta s-au luat primele masuri de aliniere a strazilor orasului.
 1916Primul Razboi Mondial: Germania declara razboi Romaniei.
 1922Prima reclama de radio a fost difuzata de postul de radio “WEAF”, din New York.
 1941Al Doilea Razboi Mondial: Peste 600.000 de germani sunt deportati de catre Stalin catre Siberia si Kazahstan.

Nasteri

🚼 1749Johann Wolfgang von Goethe, scriitor german (d. 1832).
🚼 1828Lev Tolstoi, scriitor rus (d. 1910).
🚼 1878George Hoyt Whipple, medic american, laureat al Premiului Nobel (d. 1976).
🚼 1894Karl Bohm, dirijor austriac (d. 1981).
🚼 1899Charles Boyer, actor francez (d. 1978).
🚼 1917Horia Lovinescu, dramaturg roman (d. 1983).
🚼 1927Nicolae Herlea, bariton roman.
🚼 1939Rodica Ojog-Brasoveanu, scriitoare romanca (d. 2002).
🚼 1941Vasile Gergely, fotbalist roman.
🚼 1947Vivi Dragan Vasile, director de imagine.
🚼 1950Radu Negrescu-Sutu, scriitor.
🚼 1965Shania Twain, interpreta americana de muzica pop.
🚼 1965Tomi Cristin, actor roman de teatru si film.
🚼 1969Jason Priestey, actor american.
🚼 1983Alfonso Herrera(RBD),cantaret si actor mexican.

Decese

430Augustin de Hipona, teolog si filosof, doctor al Bisericii (n. 354).
1654Axel Oxenstierna, om politic suedez (n. 1583).
1757David Hartley, filosof englez (n. 1705).
1839William Smith, geolog englez (n. 1769).
1880Charles Thomas Jackson, medic si chimist american (n. 1805).
1917Calistrat Hogas, prozator roman (n. 1847).
1917Anton Naum, membru al Academiei Romane (n. 1829).
1959Bohuslav Martinu, compozitor ceh (n. 1890).
1987John Marcellus Huston, regizor de film si scenarist american (n. 1906).
1993Gheorghe Mocanu, pictor roman (n. 1938).
1995Michael Ende, scriitor german (n. 1928).
2005Hans Clarin, actor german (n. 1929).
2006Melvin Schwartz, fizician american (n. 1932).

Posted in EvenimenteComments (0)

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării intensifică acțiunile de control în zona Vadu


Ca urmare a creșterii treptate a presiunii vizitatorilor, a campării neautorizate precum și  a intrării cu mijloace motorizate pe zonele de plajă, în perioada 24-25 august 2019, personalul împuternicit cu drept de inspecție și control din cadrul Comisariatului Regional Razim-Sinoie al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a efectuat o serie de acțiuni de verificare în zona Vadu. Pentru camparea ilegală pe plajă, au fost aplicate sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” și au fost înregistrate peste 50 de autoturisme staționate ilegal în zona plajei. Deoarece proprietarii au refuzat să ofere date de contact sau nu erau în apropierea mașinilor, aceștia urmează să fie identificați și sancționați contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Funcție de gravitatea faptei, ARBDD va aplica amenzi contravenționale cu valori cuprinse între 3.000 lei și 6.000 lei pentru persoane fizice și între 25.000 lei și 50.000 lei pentru persoane juridice.

 

Zonele naturale cuprinse în perimetrul RBDD au primit statut de Rezervație a Biosferei și Sit Natura 2000 pentru protejarea habitatelor specifice și a speciilor de interes conservativ deosebit de valoroase la nivel european și mondial. Plajele naturale neamenajate, cu flora și fauna locală, cu peisajul și caracteristicile zonei de coastă permit anumite activități turistice însă, pentru protejarea lor pe termen lung, se impun și reglementări specifice. Camparea și accesul cu mijloace motorizate pe plaje sunt strict interzise și sunt sancționate potrivit legii. ARBDD împreună cu autoritățile locale au dedicat anumite spații pentru parcarea autoturismelor și camparea turiștilor, situate în afara zonelor sensibile din punct de vedere al biodiversității.

 

Conform precizărilor Domnului Guvernator Cătălin Țibuleac datorită acestui statut special al zonei, în perioada următoare măsurile legale vor fi aplicate cu o intensitate sporită și în cooperare cu reprezentanții Ministerului de Interne. Pentru a evita sancțiuni nedorite, recomandăm turiștilor să se informeze, să cunoască activitățile permise într-o arie naturală protejată și să respecte condițiile de desfășurare a activităților în perimetrul RBDD”. O secțiune de informații utile se găsește pe site-ul www.ddbra.ro. De asemenea,  în zonele de plajă, ARBDD a amplasat panouri de atenționare asupra modului în care se poate desfășura activitatea turistică.

Posted in EvenimenteComments (0)

Calendarul zilei de 27 august


Evenimente si sarbatori

 * In calendarul ortodox: Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie si Osie, Ep. Cordovei.
 * Ziua Independentei in Republica Moldova.
 1588Tratat de comert incheiat de Petru Schiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, incheie, in numele reginei, cu domnitorul Petru Schiopul un tratat prin care supusii reginei urmau a fi liberi a se statornici si a face negot, a vinde si a cumpara, “ba chiar a face toate cele ce societatea omeneasca si obiceiul cauta pentru negot si pentru trebuintele vietii”.
 1877A avut loc primul atac al trupelor romane. Misiunea de asalt si cucerire a redanului otoman, din fata redutei Grivita-1 din sistemul de aparare a Plevnei, este incredintata Regimentului 13 dorobanti, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, si altor subunitati din cadrul Diviziei a 4-a infanterie. Cucerirea acestui avanpost fortificat se inscrie ca o prima victorie a Armatei romane. Pentru succesul repurtat, drapelul de lupta al Regimentului 13 dorobanti este distins cu Ordinul “Steaua Romaniei”. De asemenea, se acorda unor ofiteri si soldati din subunitatile participante la atac Ordinul “Steaua Romaniei”, precum si medalia “Virtutea militara”.
 1883Explozia principala a eruptiei vulcanului Krakatau (Indonezia), considerata cea mai mare catastrofa naturala a mileniului.
 1896Cel mai scurt razboi din istorie, razboiul anglo-zanzibar a inceput la ora 9:02 dimineata si a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic, Hamad bin Thuwaini, si inscaunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat insa ca pe tronul Zanzibarului sa urce Hamud bin Muhammed, un lider mult mai favorabil intereselor Coroanei Britanice.
 1928La Paris, 15 state au semnat Pactul Kellogg-Briand, de respingere a razboiului. Actul nu prevede nici o sanctiune impotriva celor care ar incalca pacea. Romania a aderat la acest pact la 4 septembrie 1928.
 1955A aparut primul numar al The Guinness Book of Records, in Marea Britanie.
 1989Marea Adunare Nationala de la Chisinau a decis oficializarea limbii romane si trecerea la alfabetul latin.
 1990Parlamentul de la Chisinau a adoptat Declaratia de Independenta a Republicii Moldova.
 1990Comunitatea Europeana recunoaste independenta tarilor baltice: Estonia, Letonia si Lituania.
 2003Planeta Marte se afla la cea mai mica distanta de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecand la aproape 55.758.006 km de Pamant.

Nasteri

🚼 1770Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filosof german (d. 1831).
🚼 1824Joseph Marlin, scriitor si jurnalist german originar din Transilvania (d. 1849).
🚼 1858Giuseppe Peano, matematician italian (d. 1932).
🚼 1871Theodore Dreiser, scriitor american (d. 1945).
🚼 1877Charles Stewart Rolls, constructor american de automobile (d. 1910).
🚼 1903Miron Nicolescu, matematician roman (d. 1975).
🚼 1908Lyndon Johnson, al 36-lea presedinte al SUA (d. 1973).
🚼 1910Maica Tereza, misionara de origine albaneza, laureata a Premiului Nobel (d. 1997).
🚼 1913Martin David Kamen, biochimist canadiano-american.
🚼 1915Norman Ramsey, fizician american.
🚼 1918Leon Levitchi, lingvist, filolog, shakespearolog roman (d. 1991).
🚼 1928Mircea Zaciu, critic si istoric literar roman (d. 2000).
🚼 1930Zigu Ornea, critic literar roman (d. 2001).
🚼 1949Mihai Cafrita, actor roman.
🚼 1950Mihai Malaimare, actor si politician roman.
🚼 1959Claudiu Bleont, actor roman de teatru si film.
🚼 1972Horia Brenciu, cantaret si prezentator roman de televiziune.
🚼 1985Alexandra Nechita, pictor american de origine romana.

Decese

1574Bartolomeo Eustachi, medic italian (n.1500).
1635Lope Felix de Vega Carpio, scriitor spaniol (n. 1562).
1917Ion Gramada, scriitor si istoric roman (n. 1886).
1943Constantin Prezan, maresal roman (n. 1861).
1958Ernest Orlando Lawrence, fizician american (n. 1901).
1965Eusebiu Camilar, scriitor roman (n. 1910).
1970Stefan Ciobotarasu, actor roman de teatru si film (n. 1910).
1990Ion Th. Grigore, profesor de matematica si epigramist (n. 1907).
2009Serghei Mihalkov, scriitor rus (n. 1912).

Posted in EvenimenteComments (0)

Pe 1 septembrie începe Sezonul Fotbalistic 2019-2020


Sambata, 24 august, cu incepere de la ora 11.00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara  a Asociatiei Judetene de Fotbal Tulcea, intalnire la care s-au pus la punct detaliile noului campionat de fotbal si calendarul meciurilor. Cu aceasta ocazie s-au afiliat patru  asociatii: Junior Hamangia, Viitorul Murighiol, Luceafarul Slava Cercheza si Viitorul Horia; si au fost dezafiliate trei: Noua Generatie Macin, Scolarii Frecatei si Delta Stars.

Avand in vedere faptul ca Arrubium Macin nu s-a inscris nici la juniori, nici la seniori, al doilea oras ca marime al judetului, spre rusinea edililor, nu are nici macar o echipa de copii inscrisa in campionat.

La Liga a IV-a s-au aliniat la start 11 echipe, prrimele meciuri fiind programate dupa ce se vor juca cele din Cupa Romaniei. Se joaca in aceassta competitie, pe 1 septembrie, o faza preliminara cu echipele noi afiliate si cu cele noi inscrise la Liga a IV, juniorii urmand sa inceapa competiile dupa inceperea anului scolar.

https://www.frf-ajf.ro/tulcea/competitii-fotbal/cupa-romniei-8529

https://www.frf-ajf.ro/tulcea/competitii-fotbal/liga-iv-8530

La invitatia  presedintelui forului fotbalistic judetean, Petre Badea, la  sedinta a participat si col. Florian Nicolau, inspectorul sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean, acesta prezentand delegatilor echipelor care sunt masurile de securitate pe care cluburile trebuie sa le aiba in vedere la organizarea meciurilor, raspunzand si intrebarilor acestora.

La sedinta a participat si Petre Marinescu, presedintele de onoare al AJF Tulcea si viceprimar al municipiului.

 

Iris Ionescu

 

Posted in Evenimente, SportComments (0)

Calendarul zilei de 26 august


Evenimente si sarbatori

 * In calendarul ortodox: Sf. Mc. Adrian si sotia sa Natalia.
 * In calendarul ortodox: Sf. Mc. Atic.
 1346Batalia de la Crecy: Trupele franceze au fost infrante de cele engleze. Prima utilizare a armelor de foc in Occident.
 1789Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului.
 1812Batalia de la Borodino dintre armata lui Napoleon si cele ale Imperiului rus.
 1860S-a instituit prima agentie diplomatica a Principatelor Unite, la Paris.
 1871Sarbatorirea a 400 de ani de la tarnosirea manastirii Putna, manifestare organizata din initiativa studentilor romani de la Viena, in frunte cu Eminescu si Slavici. 14/26 august.
 1955Are loc prima transmisie TV color (NBC) a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis.
 1966Declansarea luptei armate a poporului namibian, sub conducerea SWAPO, pentru eliberarea de sub ocupatia regimului rasist al Africii de Sud.
 1972Editia a XX-a a Jocurilor Olimpice moderne (Munchen, 26 august – 10 septembrie).

Nasteri

🚼 1676Robert Walpole prim ministru al Marii Britanii (d. 1745).
🚼 1728Johann Henrich Lambert, fizician german (d. 1777).
🚼 1740Joseph-Michel Montgolfier, inventator francez (d. 1910).
🚼 1743Antoine Laurent Lavoisier, chimist francez (d. 1794).
🚼 1819Printul Albert de Saxa-Coburg si Gotha, sotul reginei Victoria (d. 1861).
🚼 1873Lee De Forest, inventator american (d. 1961).
🚼 1880Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al suprarealismului (d. 1918).
🚼 1882James Franck, fizician german, laureat al Premiului Nobel (d. 1964).
🚼 1885Jules Romains (pseudonim pentru Louis Farigoule), scriitor francez (d. 1972).
🚼 1886Alexandru D. Radulescu, medic chirurg roman (d. 1979).
🚼 1888Constantin Pantazi, general roman (d. 1946).
🚼 1893Constantin Brailoiu, etnomuzicolog si compozitor roman (d. 1958).
🚼 1902Alexandru Priadcencu, inginer agronom din Republica Moldova (d. 1981).
🚼 1906Albert Bruce Sabin, microbiolog de origine poloneza (d. 1993).
🚼 1910Maica Tereza (nume laic Agnes Gonxha Bojaxhiu), intemeietoarea Ordinului Misionarelor Caritatii, laureata a Premiului Nobel pentru Pace 1979 (d. 1997).
🚼 1932Joe Henry Engle, astronaut, colonel de aviatie american.
🚼 1947Nicolae Dobrin, fotbalist roman (d. 2007).
🚼 1948Dezso-Kalman Becsek-Garda, politician roman de etnie maghiara.
🚼 1950Mihai Malaimare, actor roman.
🚼 1951Valeriu Gheorghe, politician roman.
🚼 1955Emil Hurezeanu, poet, eseist, jurnalist roman.
🚼 1957Dr. Alban, artist suedez de origine nigeriana.
🚼 1971Ariadna Thalia Sodi Miranda, cantareata, actrita mexicana.
🚼 1979Domnica Drumea, poeta romana.
🚼 1980Chris Pine, actor american.
🚼 1988Cristina Neagu, jucatoare de handbal profesionista.
🚼 1990Irina Begu, jucatoare romanca de tenis.

Decese

1723Anton von Leeuwenhoek, biolog olandez (n. 1632).
1850Regele Ludovic-Filip al Frantei (n. 1773).
1865Johann Encke, astronom german (n. 1791).
1895Johann Friedrich Miescher, biochimist elvetian (n. 1844).
1907Iosif Vulcan, gazetar si scriitor roman (n. 1841).
1974Charles Lindbergh, aviator american (n. 1902).
1975Grigore Eliescu, biolog si entomolog roman (n. 1898).
1978Charles Boyer, actor francez (n. 1897).
1989Irving Stone, scriitor american (n. 1903).
1998Frederick Reines, fizician american (n. 1918).
2003Eugenia Dumitrascu, artist plastic roman (n. 1931).

Posted in EvenimenteComments (0)

Vrei să lucrezi în U.E?- Informaţii foarte importante


Primul tău loc de muncă EURES (Your first EURES job)

Your first EURES job este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune în legatură angajatorii care întâmpină dificultăţi în ocuparea unor posturi cu candidaţi calificaţi din întreaga Europă. Proiectul este destinat persoanelor cu varstă cuprinsă între 18-35 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din ţările UE, Norvegia și Islanda. Acesta oferă atât servicii de mobilitate cât și sprijin financiar. Durata proiectului este de 2 ani, între februarie 2019 și ianuarie 2021.

Persoanele interesate de Your first EURES job trebuie să contacteze un consilier EURES care îi poate oferi servicii de suport a mobilităţii, ca de exemplu:

 • Informaţii cu privire la piaţa muncii și condiţiile de viaţă din ţările UE
 • Redactarea unui CV
 • Căutarea unui loc de muncă
 • Plasarea într-un loc de muncă și punerea în legatură cu potenţialii angajatori
 • Pregătirea pentru interviu

Condiţia cea mai importantă pentru a putea aplica și beneficia de programul Your first EURES job este ca serviciile de mobilitate să fie oferite prin EURES/Serviciul Public de Ocupare.

Condiţii de eligibilitate

 • Vârsta: 18-35 ani;
 • Cetăţean al unei ţări UE, Norvegia sau Islanda;
 • Rezident într-o ţară din UE, Norvegia sau Islanda care aplică pentru un loc de muncă într-o altă ţară UE, Norvegia sau Islanda;
 • Aplicaţia pentru suport financiar trebuie facută cel târziu cu o zi înainte de data interviului, nu se poate aplică retroactiv;
 • Locul de muncă pentru care se trimite aplicaţia trebuie să fie pentru cel puţin 6 luni;
 • Programul de lucru trebuie să fie de cel puţin 50% din programul normal săptămânal de lucru;
 • Să nu primească sprijin financiar pentru deplasare, cazare, mese, transport local sau orice alte subvenţii din partea angajatorului, altui proiect sau autorităţi.

Proiectul prevede următoarele măsuri și beneficii financiare pentru:

Tineri:

 • Indemnizație de călătorie pentru interviu – finanţarea reprezintă o contribuţie la costurile de calătorie și de cazare, în funcţie de distanţă (de la 100 EURO până la 350 EURO), precum și o sumă forfetară pentru a acoperi mesele, transportul local, telecomunicaţiile și toate celelalte resurse.
 • Alocație de relocare – până la 1400 EURO, în funcție de țara de destinație;
 • Cursuri de limbă și formare pregătitoare – Rambursarea costurilor declarate efectiv, până la 2000 EURO;
 • Recunoașterea calificărilor și a diplomelor – până la 400 EURO;
 • Alocație suplimentară de călătorie (pentru interviu) – Rambursarea costurilor declarate eligibile – până la 500 EURO;
 • Indemnizație de subzistență – Taxă suplimentară până la 600 EURO / lună (maximum 3 luni);

Angajatori:

 • Sprijin financiar pentru a furniza programe de formare de integrare (de bază sau cuprinzătoare) tinerilor candidați recrutați – până la 2000 EURO pentru fiecare candidat recrutat.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul portalului EURES (www.eures.anofm.ro) sau puteţi contacta consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea (strada Grigore Antipa, nr. 10, camera 107, etajul 1, telefon – 0240 512 298).

Posted in Informatii UtileComments (0)