Anunţ lansare sesiune deschisă de primire cereri de finanțare în cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locală integrata – Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” în data de 28.05.2014

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării anunţa lansarea, în data de 28.05.2014, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare în cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locală integrata – Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit – Axa prioritară 4, pentru următoarele Măsuri/Acţiuni/Indicatori:

Măsura/acţiunea/indicator: 1.1.1.: Dezvoltarea agroturismului pescăresc, inclusiv agrement; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):725.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 1.1.2.: Modernizare şi/sau extindere, inclusiv dotări pentru cazare, masa şi agrement; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):401.207,03

Măsura/acţiunea/indicator 1.1.3.: Crearea de unităţi de cazare, masa şi agrement; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):823.141,53

Măsura/acţiunea/indicator 1.2.1.: Dotări pentru furnizarea de servicii, pentru ecoturism şi turismul pentru pescuit, asigurarea de alternative ocupaţionale pentru pescari din asociaţiile pescăreşti; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):576.297,03

Măsura/acţiunea/indicator: 1.2.2.: Amenajarea de locuri de campare, locuri de agrement, parking pentru rulote. Dotări pentru servicii de agrement; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):626.517,97

Măsura/acţiunea/indicator: 1.3.1.: Cursuri de formare pentru personalul de toate categoriile implicat în ecoturism, agroturism – gastronomie tradiţională, ghidaj turistic, limbi străine – formarea a 200 de persoane, în special tineri şi femei; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):150.000,00

Măsura/acţiunea/indicator 1.4.1: Amenajarea de adăposturi pescăreşti tradiţionale dispuse în toată zona FLAG, ca puncte de popas al traseelor eco-turistice; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro): 870.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 1.5.1.: Organizarea de serbări, concursuri şi festivaluri pescăreşti atât în timpul sezonului turistic, cât şi în extrasezon (inclusiv pliante, broşuri, ghid turistic); Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):300.000,00

Măsura/acţiunea/indicator 1.6.1: Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice şi amenajarea unei retele de observatoare (în special pentru birdwatching); Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):930.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 1.6.2.: Facilităţi de acostare pentru ambarcaţiuni în localităţile din zona FLAG; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):386.124,32

Măsura/acţiunea/indicator 1.7.2.: Diversificarea activităţii prin extinderea, modernizarea şi dotarea unor unităţi cu profil de pescuit pentru turism; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):400.348,09

Măsura/acţiunea/indicator 2.1.1.: Crearea de locuri de muncă suplimentare, în afara sectorului pescuitului, respectiv igienizarea şi valorificarea resursei stuficole prin transformarea în combustibili solizi; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):300.000,00

Măsura/acţiunea/indicator 2.1.2: Înfiinţarea unor secţii de prelucrare tradiţională a peştelui; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):152.796,20

Măsura/acţiunea/indicator 2.1.3: Creşterea competitivităţii zonei pescăreşti prin crearea brandului local şi certificare ecologică, certificare de produse tradiţionale, promovarea produselor din zona Deltei Dunării, inclusiv prin organizare de evenimente şi târguri; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):400.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 2.1.4: Rezolvarea totală sau parţială a unor probleme de infrastructură (canalizare, alimentari cu apa, drumuri şi canale secundare de acces, etc.) în comunităţile zonei FLAG (în special în zonele cu grad mare de izolare, acces dificil la servicii, patrimoniu natural şi cultural reprezentând însă un potenţial de excepţie – ex: Letea, Mila 23, Caraorman, etc; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):3.115.398,03

Măsura/acţiunea/indicator 2.2.1: Dezvoltarea unor activităţi economice, împletituri din papură, reparaţii ambarcaţiuni şi unelte pescăreşti, construcţii ambarcaţiuni pescăreşti, artizanat, suveniruri şi prestări de servicii; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):350.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 3.1.1: Înfiinţarea unor centre de informare turistică, ecologică şi culturală, prezentare/comercializare de produse tradiţionale; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):150.000,00

Măsura/acţiunea/indicator 3.1.2: Amenajarea unor spaţii de prezentare, comercializare produse tradiţionale şi informare turistică în centrele existente Sfântu Gheorghe, Murighiol, Chilia Veche, Portiţa, Sulina; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):50.000,00

Măsura/acţiunea/indicator 3.1.3: Acţiuni de ecologizare în RBDD – colectare peturi şi deşeuri plastice, depozitarea şi procesarea acestora (presare); Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):50.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 3.2.1.: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios său istoric; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):142.295,66

Măsura/acţiunea/indicator: 3.2.2: Promovarea patrimoniului cultural (inclusiv gastronomie tradiţională, folclor) în oferta turistică a zonei FLAG – prin organizarea de târguri, festivaluri, competiţii şi alte activităţi; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):155.142,50

Măsura/acţiunea/indicator: 3.3.1: 2 campanii de conştientizare cu privire la protejarea patrimoniului natural şi cultural; Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):100.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 3.4.1: Refacerea unor obiective importante, parte din patrimoniul cultural al Deltei Dunării (ex: farul ars de la Sf. Gheorghe, morile de vânt tradiţionale, etc.); Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):500.000,00

Măsura/acţiunea/indicator: 3.4.2: Construirea unor obiective turistice care respecta întocmai caracteristicile arhitecturii tradiţionale (ex: mini “sat tradiţional” cu “Casa Letea”, “Casa Caraorman”, “Casa Jurilovca”, etc). Valoare rămasă de solicitat actualizata (euro):1.513.037,94

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, în intervalul luni – joi 08.00-17.00, vineri 08.00 – 16.00 până în data de 20.06.2014, ora 16.00. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii/acţiunii/indicatorului. În cazul măsurilor ce implică evaluarea tehnică şi financiară, pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Integrată – Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – Programul Operaţional pentru Pescuit sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului care sunt publicate pe site-ul www.flagdelta.ro.

 

Vă aşteptam la sediul FLAG Tulcea. Sunaţi la 0743.599.435 sau scrieţi-ne pe adresa strada Portului, nr. 14, bloc Iberom, etaj 2 sau flag.delta@yahoo.com, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile prin măsurile finanţate în cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locală integrată – Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” – P.O.P. – Axa prioritară 4.